Kategoriler
Haberler

Göğüs Hastanesi Çalıştayı Yapıldı

Göğüs Hastanesinde Neler Oluyor konulu Çalıştay, 23 Eylül 2014 tarihinde, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda yapıldı. Oldukça verimli geçen toplantıda, dal hastanelerinin durumu ve göğüs hastanesi gerçeği farklı yönleriyle tartışıldı.

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr.Suat Kaptaner’in açılış konusması ve sürece ilişkin değerlendirmesinden sonra Dr.Ahmet Erbaycu,Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 100 yılı aşkın tarihine ilişkin bir sunum yaparak hastanenin geldiği aşamayı paylaştı.

Açılışın ardından uzmanlık dernekleri adına görüşler paylaşıldı. Türk Toraks Derneği adına Prof.Dr.Can Sevinç; Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği adına Prof.Dr.Mustafa Hikmet Özhan ve Göğüs Cerrahisi Derneği adına Dr.Şaban Ünlü, göğüs ve solunum hastalarının dünyadaki ve ülkemizdeki artış oranına vurgu yaparak bu tür hastanelerin önemine vurgu yaptı.

Sağlık sendikaları ( Genel Sağlık İş İzmir Şubesi-Sağlık Sen İzmir Şubesi-Türk Sağlık Sen İzmir 2 nolu Şube-SES İzmir Şubesi) adına ortak açıklama ise Göğsünü Siper Et Platformu sözcüsü Dr.Adnan Coşkun tarafından yapıldı. Dr.Adnan Coşkun, hastanenin iş yüküne, çalışanların fedakarca çalışmasına ve hastanedeki eylemlilik sürecine ilişkin değerlendirmeleri paylaştı.

Konuşmaların ardından, forum-tartışma bölümüne geçildi. Bu bölümde, katılımcılar, sürece iişkin görüşlerini paylaştılar.
TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök, TTB’nin göğüs hastanesinin birleştirilmesi konusunda TTB’nin görüşlerini paylaştı.

CHP İzmir Milletvekii Prof.Dr.Hülya Güven, Göğüs Hastanesinin İzmir ve Ege Bölgesi için önemine vurgu yaparak tarihsel bir değer olan Göğüs Hastanesinin kurumsal kimliğine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.
Hastane çalışanı hekimler, hemşireler ve diğer görevliler, konuyla ilgili görüşlerini paylaştılar.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof.Dr.Gökan Köylüoğlu, çalıştayın başından sonuna kadar tartışmaları dinledi ve toplantının sonunda konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Prof.Dr.Gökan Köylüoğlu, yeni bir yönetici olduğunu, hastanelerin işleyişine ilişkin bilgileri topladığını, hastanelerle ilgili bir tasarrufta bulunulması halinde bu tasarrufun hastane çalışanları ile Tabip Odası ve sendikaların bilgisi dahilinde olacağını, tartışmaya ve paylaşmaya açık olduğunu, çalışanların hastane aidiyetlerinin olduğunu görmenin kendisini mutlu ettiğini, nasıl bir tasarruf yapılacağı konusunda önümüzdeki dönemde karar verileceğini ifade etmiştir.

Çalıştay sonuç bildirgesi katılımcı kuruluşların değerlendirmeleri sonucu meslektaşlarımız ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

İZMİR TABİP ODASI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.