Kategoriler
seo

Ufuk Sağlık Sen: Sağlık çalışanında motivasyon hayati öneme sahip

Ufuk Sağlık ve Sosyal Hizmet Görevlileri Sendikası (Ufuk Sağlık Sen) Genel Başkanı Adnan Bayraktar, sağlık çalışanında motivasyonun hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Sağlık çalışanlarının iş yaşamında genel olarak mutlu olmadıklarını gözlemlediklerini belirten Bayraktar, sağlık çalışanlarının hizmet üretme tatminini tam olarak yaşayamadıklarından şikâyet ettiklerini kaydetti.

‘Yeni Nesil Sendikacılık’ sloganıyla ve insanı merkeze alan bir sendikacılık hedefiyle 14 Ocak 2014 tarihinde yola çıkan Ufuk Sağlık ve Sosyal Hizmet Görevlileri Sendikası (Ufuk Sağlık Sen) önemli bir çalıştaşya imza attı. Ufuk Sağlık Sen Genel Başkanı Adnan Bayraktar’ın başkanlığında Şanlıurfa’da düzenlenen çalıştaya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi İl temsilcileri ve kadın kolları başkanları katıldı.

Toplantıda ‘YüksekMotivasyon, Kaliteli Sağlık Hizmeti’ başlıklı bir seminer veren Başkan Bayraktar, sağlık çalışanlarının iş yaşamında genel olarak mutlu olmadıklarını gözlemlediklerini ve sağlık çalışanlarının hizmet üretme tatminini tam olarak yaşayamadıklarından şikâyet ettiklerini söyledi. Bu sıkıntılar gözönüne alınarak, çalıştayda motivasyon konusu üzerinde durduklarını ifade eden Bayraktar, vatandaşa doğrudan hizmet götüren sağlık çalışanlarındaki motivasyon eksikliğinin kamu sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürdüğünü, bu nedenle bu sorunun ivedilikle çözülmesi gereken bir mesele olduğunun altını çizdi.

Bayraktar, motivasyonu etkileyen en büyük etken olarak sağlık çalışanlarının iş hayatının kalitesine vurguyaparak, kamudaki çalışma şartlarını düzenlemekle yükümlü olanların, kaliteli çalışma şartlarını da oluşturma gibi bir sorumlulukları olduğunu hatırlattı. “Sağlıkçalışanlarını diğerlerinden ayıran en önemli özellik, insane sağlığıyla doğrudan ilgili ve sorumlu olmalarıdır. Bu sebeple sağlık çalışanına düşen de, diğer kamu çalışanlarına gore daha dikkatli ve titiz olmaları, yapılacak en küçük bir hatanın telafisinin mümkün olmadığı unutulmamalıdır.” diye konuştu. Bayraktar, “kamu sağlık kurumlarında iş hayatı kalitesinin ve motivasyonun en yüksek düzeyde tutulmasının hayati öneme sahip” olduğunu da sözlerine ekledi.

“KAMUDA YÖNETICI POZİSYONUNDA ÇALIŞANLARDA DA SORUMLULUK BİLİNCİ YÜKSEK OLMALI”

Sağlık çalışanlarının en önemli motivasyon kaynağının kamu sağlığı olmasının ehemmiyeti üzerinde duran Bayraktar, “Çalıştığınız kurumların birincil hedefi nedir? İnsan sağlığı. Yani sizin odaklanmanız gereken mesele budur.Kurumun çıkarıyla, çalışanın çıkarı örtüşmezse verimlilik ve dolayısıyla verilen hizmetin kalitesi düşer. Bundan dolayı çalıştığınız kurumların motivasyon kaynaklarını benimsemeniz ve onlara sahip çıkmanız gerekmektedir.” dedi.
Kamuda yönetici pozisyonunda çalışanlarda da sorumluluk bilincinin yüksek olmasının gerekli olduğunu belirten Başkan Bayraktar, şunları kaydetti: “Bir kurumda Yönetici hedefe ne kadar kilitlenmişse memurlar da o kadar kilitlenir. Yöneticide oluşacak herhangi bir hedef sapması, hizmet kalitesinin tamamını anında etkileyerek istenmeyen sonuçlara sebep olabilir.Sağlık çalışanları mutlu, istekli ve işini severek hizmet vermek istiyor. Bu konuda ekonomik, psiko-sosyal, örgütsel ve yönetsel araçlar yeniden gözden geçirilerek, hizmet alan kadar hizmet verenin de motivasyonunu sağlayacak şekilde kamudaki çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.”

Ufuk Sağlık Sen Genel Başkanı Adnan Bayraktar’ın değindiği bir diğer konu da vatandaşların vergileriyle finanse edilen kamu kurumlarındaki performans düşüklüklerinin umumun hakkını etkilemesi oldu. “Biz yeni nesil sendikacılık vurgusu yaparak bu yola çıktık. Batıdan ithal edilmiş, siyasi hareketlerin arka bahçesi olan sendikal sisteme bir reaksiyon olarak ortaya çıkmadık. Tarihi ve kültürel kodlarımızın gereğini yerine getirerek, kendi dinamiklerimizden tezahür eden yeni bir sendikal dil ortaya koyarak, aksiyoner ve proaktif bir sendika anlayışıyla üyelerimize ve topluma hizmet götürme amacındayız. Bu dinamiklerimizden bir tanesi de umumun hakkına veya daha yaygın ifadeyle kul hakkına göstermemiz gereken hassasiyettir.” şeklinde konuşan Bayraktar, bu yüzden kamu çalışanlarının performans düşüklüğü yaşamaları durumunda, olumsuzluğu oluşturan sebepleri sendika ve kamu işbirliği ile bertaraf ederek, sağlık çalışanlarının motivasyonlarını en yüksek seviyede tutmak durumunda olduklarını hatırlattı.

Çalıştayların sonunda değerlendirmelerin tüm Türkiyeyle paylaşılacağını da belirten Bayraktar, “Kurumlarımızın ve çalışanlarımızın ortak paydada buluşup daha verimli bir hizmet sunmaları için “Ufuk Sağlık Sen” yapıcı tavsiyelerde bulunmaya sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını sonuna kadar savunmaya hızla devam edecektir.” dedi.

Başkan Bayraktar’ın değerlendirmelerini takiben grupçalışmalarının yapılmasıylaçalıştay son buldu. Daha once sırasıyla, Konya ve İzmir İllerinde yapılan çalıştayın,Şanlıurfa’daki program takiben dördüncüsü 27 Eylül’de Erzurum’da gerçekleştirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.