Kategoriler
Haberler

Aile hekimlerine nöbet konulmasına tepki

Adana Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu, aile sağlığı merkezlerinde çalışan bütün aile hekimi, ebe ve hemşirelere cumartesi gününe nöbet konulmasına tepki gösterdi.

Bütün Adana’ya aynı gün ve aynı saatte nöbet konulmasının nöbet ihtiyacının ne kadar gerekli ya da gereksiz olduğunun açık bir göstergesi olduğunu ifade eden Adana Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Yaşar Ulutaş, kurumlar adına yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı, aile sağlığı merkezlerini, acil hizmeti sunan birimlere dönüştürmeye çalışmaktadırlar. Birinci basamak çalışanlarını, evrensel ölçülerde tanımlanmış amaç, görev ve sorumluluğu dışında bir alanda yani ‘İkinci basamak sağlık hizmetlerinde’ çalıştırarak işlevsiz hale getirmektedirler.” dedi.

Bir yandan ‘acil hizmetleri’nin hastane ortamından koparılarak daha niteliksiz hale getirildiğini belirten Ulutaş, diğer yandan, halkın sağlık alanında ilk başvuru yeri olan, bebek ve gebelerin aşılarının, izlemlerinin yapıldığı, kronik hastalıkların kontrolünün sağlandığı, temel sağlık hizmetlerinin sunulduğu birinci basamağın çökertildiğini söyledi. Birinci basamakta uzmanlaşmış, deneyim kazanmış aile hekimlerinin acil sağlık hizmeti gibi farklı bir mesleki eğitim ve deneyim gerektiren alanda zorla çalıştırılmaya zorlandığını dile getiren Dr. Yaşar Ulutaş, “Acil servis hekimliği farklı bir mesleki eğitim süreci gerektirmektedir. Acil birimlerde sağlık hizmeti sunan çalışanlar, belirli periyodlarda bilgi becerilerini yenilemek için bir takım eğitimlerden geçerler. Acil sağlık hizmetlerini bu alanda sürekli eğitim almayan sağlık çalışanlarıyla gidermeye çalışmak halkın sağlığını tehlikeye atmak anlamına gelmektedir. Hastane acillerinde her an şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının güvenliğini bile sağlamada acizlik gösteren bir yönetimin bu kararla şiddeti aile sağlığı merkezlerine taşıyacağı bilinmelidir. Otoriter bir yönetim tarzına şahit olmaktayız. Sağlık çalışanları uzun mesai saatlerinde, zor şartlar altında çalışmakta, angaryalara maruz kalmakta buna karşın herhangi bir taleplerine olumlu yanıt bulamamakta ve yönetime hiçbir şekilde katılmaları söz konusu olmamaktadır.” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.