Kategoriler
Haberler

Aşırı Branşlaşma Sağlık Maliyetini Artırıyor

Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, aşırı branşlaşmanın sağlık maliyetini artırdığını söyledi.
Ekim ayında yeni Sağlık Uygulama Tebliği yayınlandığını hatırlatarak sağlık harcamalarına dikkat çeken Dr. M. Emin Dinççağ, “Görünen o ki, artan sağlık harcamalarını azaltmak, genel bütçelerdeki sağlık yükünü azaltmaya yönelik bir çok tedbir var. Sağlık harcamaları içinde, bulaşıcı olmayan hastalıklar, diyabet, kanserler, kronik solunum yolu hastalıkları ve kalp hastalıkları en büyük payı tutmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) küresel bulaşıcı olmayan hastalıkları önleme ve kontrol strateji 2008-2013 raporunda da belirtildiği gibi bu tür hastalıkların önlenmesi ve kontrolünü hükümet politikalarına entegre etmek, bu konuda araştırmalar yapmak, ulusal politikaları güçlendirmek için küresel alanda çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde, sosyal güvenlik bütçeleri artan oranda açıklar vermekte ve bu açıklar her yıl artmaktadır. Sağlık bütçelerindeki artışlar, sadece ülkemizde değil, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede sorun oluşturmaktadır. İnsan ömrünün uzaması, insanların sağlık konusunda bilinçlenmesi, yaşam standartlarının yükselmesi ve beklentilerin artması, gelecekte de sağlık hizmetlerinin çeşitlenmesine ve sağlık bütçelerinin artmasına yol açacaktır. Bu bakımdan Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün birlikte yayınladığı, bulaşıcı olmayan hastalıklar raporunda, ulusal, bölgesel ve küresel seviyede, hastalık ve ölüm nedenleri olan, tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik, Alkol kullanımı gibi paylaşılan risk faktörleri ile mücadele sonunda başarı elde edilmiştir. Bu koruyucu çabalar hem yasal düzenlemelerle hem de toplumsal kabul anlamında başarılı çabalardır. Bu çabaların sonucu gelişmeler süreç içinde gözlemlenecektir. Ancak, ülkemizde henüz sevk zincirinin sağlanamamış olması, aşırı branşlaşma, sistemin otokontrolünü sağlayamamış, bunun sonucu olarak da sağlık bütçelerinde kaliteyi zorlayan fiyat indirimleri gündeme gelmiştir. Sistemde, tüm hekimleri kapsayan, ortak bir sağlık kayıt sisteminin olmaması hasta ile ilgili bilgilerin, tüm hekimlerce bilinememesi, hem daha çok tetkik ve tahlil yapma gereği ortaya çıkarmakta hem de hastanın geçmişteki başka sağlık kurumlarındaki tedavi ve tetkik sonuçlarını bilememe gibi önemli sağlık verilerine ulaşamama sakıncası oluşturmaktadır. Bu hekimlere yeniden tetkik yapma, yeniden filim çekme gibi, maliyeti artıran işlemlere sebep olmaktadır” dedi.
“İnternist (iç hastalıkları uzmanlık dalı) ülkemiz şartlarında, sıradanlaştırılmıştır” diyen Dr. Dinççağ, “Kronik hasta tedavi ve takibi için koordinatör branş olan, iç hastalıkları uzmanlık branşı, aşırı branşlaşan sağlık sisteminde, gereksiz bir uzmanlık dalı olarak kalmıştır. Oysa dünyanın sağlık sistemlerinde, koordinatör ve bulaşıcı olmayan hastalıkları takip ve tedavi için önemli bir yere sahip olan bu branş, sağlık sisteminin karmaşası ve sevk zincirinin zaafiyeti nedeniyle, hasta için kafasına göre hekim seçme ve sağlık maliyetlerini artırmadan başka, sisteme daha çok tetkik, daha çok hekim ve yüksek maliyet getirmektedir. Sağlık standartlarını iyileştirmeyen, tedavi ve sonuç açısından da istatistiklere sadece yüksek bütçe açıkları ve maliyet olarak yansımaktadır” şeklinde konuştu.

Kaynak: Milliyet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.