Kategoriler
Haberler Manşet Son Dakika

Bedelli Askerlik Teklifinin Tam Metni *Yeni

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bedelli askerlik için kanun teklifi verdi. “Askerlik Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkinda Kanun Teklifi”nde Tanrıkulu, ekonomik ve sosyal yapının köklü biçimde değişmesinin sonucu alarak, Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren mesleki kariyer planlaması yaparak yüksek lisans-doktora yapanların ve kendi nam/ hesabına mesleki faaliyet yürüten gençlerin sayısının hızla arttığını ifade etti.

Ekonomik yapının rekabetçi hale gelmesi ve bilgi toplumunun gerekleri, özellikle nitelikli gençlerin askerlik sırasında öğrenim ve ticari faaliyetlerini kesmekten giderek daha fazla kaçınmasına neden olduğuna dikkat çeken Tanrıkulu, “Askerlik süresinin bu toplumsal değişimin gereklerine ayak uyduracak biçimde yeniden düzenlenmemesi yığılmalara yol açmıştır. Nitekim bu yığılmanın yarattığı beklentilerin karşılanması için sık sık bedelli askerlik düzenlemeleri yapılmıştır. Son olarak hükümet bir kanun tasarısı hazırlayarak TBMM’ye sunmuş ve 30.11.2011 tarihinde 6252 Sayılı Kanun kabul edilmiştir. Kanuna göre, 30 yaşından gün alanlar 30.000 TL Ödeme karşılığında askerlik hizmetini yapmış sayılacaktır. Kanunun kabul edildiği tarihte işsizliğin gençler arasında %25’leri aştığı ve 16 yaşından büyükler için asgari ücretin net tutarının aylık 630 TL ve yıllık ise 8.820 TL olduğu bir ülkede, işsiz-işveren, yoksul-zengin ayrımı yapmaksızın bedelli askerlik için 30.000 TL gibi çok yüksek bir tutarın belirlenmesi, eşitlik ve sosyal devlet ilkelerine aykırı olmuştur Hükümetin teklifi, bedelli askerliğin, yalnızca gelir düzeyi yüksek vatandaşlar için bir ayrıcalık olduğu izlenimini yaratmıştır. Sonuç olarak yüksek bedel ve yaş sınırı nedeniyle talep beklenenden çok daha az olmuş ve sorun aradan geçen süreye rağmen çözülememiş daha da büyümüştür. Oysa bugün gelinen noktada, ülkemizin ekonomik ve sosyal şartları düşünüldüğünde bedelli askerliğin özellikle işine ve kariyer gelişimine ara verme lüksü olmayan orta ve alt gelirli gençlerimiz için bir ihtiyaç haline geldiği görülmektedir. Çeşitli gelir grupları için kademeli bir düzenleme yapılmasını öngören düzenlememiz bu sorunu eşitlik ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesi içerisinde çözecek, gençlerin uzun süredir ortaya koyduğu beklentileri karşılayacaktır.” dedi.

ASKERLİK KANUNA GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 21/06/1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Aşağıdaki Geçici 52.Madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 52: Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış, 1 Ocak 1989 tarihinden önce doğan ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlüler, istekleri halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları ve yıllık gelirleri toplamı;

12.000 Türk Lirasından (12.000 Türk Lirası dahil) az olanların veya hiç geliri olmayanların herhangi bir bedel ödememeleri ancak aylık gelirleri net asgari ücretin üstüne çıktığı andan itibaren, bir yıllık asgari ücret bedeli kadar borçlu sayılmayı taahhüt etmeleri
25.000 Türk Lirasından (25.000 Türk Lirası dahil) az ve 12.000 Türk Lirasından fazla olanların 10.000 Türk Lirası ödemeleri,
60.000 Türk Lirasından az ve 25.000 Türk Lirasından fazla olanların 15.000 Türk Lirası ödemeleri
60.000 Türk Lirasından fazla olanların 25.000 Türk Lirası ödemeleri, halinde askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılırlar.

Bu uygulama kapsamında yapılacak ödemeler Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi adına T.C Ziraat Bankasında açılacak özel hesaba yatırılır. Başvuru yapanlar isterlerse tahakkuk eden miktarı altı eşit taksit halinde ödeyebilirler. Bu hesapta toplanan miktarları genel bütçeye özel gelir ve karşılığı da ilgili kurum bütçelerine aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu ödenekler yılı içinde kullanılmayan miktarlar, ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir. Bu tertiple oluşan ödenek, yükseköğretimde kayıtlı öğrencilerin yurt ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılır. Yapılacak inceleme ve denetlemelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlere zorunlu askerlik hizmeti yasal sure üzerinden yeniden yaptırılır. Bedelin ödenme usul ve esasları, beyanlarda istenecek bilgi ve belgeler ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar, Bakanlar Kurulu kararı ile düzenlenir.” Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında adli takibat yapılmaz.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

“Bedelli Askerlik Teklifinin Tam Metni *Yeni” için 3 yanıt

BU KANUN TEKLİFİNİ HAZIRLAYANIN ALNINDAN ÖPMEK LAZIM. BU KANUN HAKİKATEN GEÇSİN MECLİSTEN TEK KELİMEYLE HELAL OLSUN. AMA BU KANUN BU MEMLEKETE ÇOK FAZLA…

Bu mudur yani? Tamam ver teklifini, destek ol bedelli bekleyenlere.. Ama çok mu adil bu tasarınız?
Benim oğlum yıllarca okumuş, mühendis olmuş.. Şansı gülmüş.. güzel bir işe girmiş.. Ama özel şirket iyi para verirken adamın canını da çıkarır tabiri caizse.. Şimdi iyi para alıyor diye benim oğlum 25 bin verecek.. Diğerleri masa başında, ya da okumamış geliri de düşük ona göre 10 bin gibi rakkamı verecek.. Yok böyle bir dünya… Kendi oğlum adına diyorum 50 derece sıcakta, 12 saat siz çalışacaksınız.. sonra rahat çalışanın adında kalacaksınız.. Hem neye göre gelir tespiti.. En basitinden örnek vereyim.. biz emekliyiz.. gelirimizin kaydı devletin elinin altında.. Adam kuyumcu.. doktor.. özel sektör ya da diyelim.. Kendini gösteriyor düşük gelir tablosunda.. sonra ? Versin 10 bin.. yok böyle bir dünya.. (Ünv. okurken oğluma çıkmayan burs kuyumcu arkadaşımın kızına çıkmıştı, kendi gelirini asgari ücret gibi düşük seviyeden gösterdiğinden) Anlatmak istediğimin özünü anlayabildiniz umarım.. Bunun tespiti zor.. O yüzdem yemişim Chp’nin tasarısını.. Bu kanun geçsin demiş bir vatandaşımızda.. güldüm ya.. Chp de sizin gibi böyle balıklama atlayanlara sunuyor zaten bu teklifini.. Var mıdır sandalye çoğunluğun?Yok… Var mıdır geçirme umudun?Yok.. O halde..
Bende bedelli çıkarıyorum dostlar.. duyan duymayanlara iletsin.. isteyen yapacak.. istemeyen yapmayacak askerlik.. desem şimdi ne dersiniz? De get.. (bir filmin repliği gibi) değil mi? O misal..
Gerçekçi olalım..
Lütfen..
(Bu arada Chp karşıtı değilim.. 2 yıl evveline kadar Ömrü boyunca bu partiye oy veren biriyken.. bu yönetimin tavizlerinden dolayı onlara tepki veren biriyim.)
Sevgimle kalın..

ozaman bedelli diye ağlamıcaksın kardeşim seninn mühendis olan olan oğlun gidicek …… askerliğni yapıcakk, senin gibi zihniyeti bozuk chp liler yüzüne bu parti bu halde zaten. bu adamların aylardan beri attığı yalanlara insanların umutlarıyla oynamalarına lafın yok tutmuş chp nin hazırladığı teklife laf atıyorsun, ulan adamlar gene birşeyler için çabalıyor hiç değilse ben chp li değilim sol partiye bugüne kadar hiç oyda atmadım fakat bu kanun teklifi kabul görürse niye olmasın bizleri 2 yıldan beri yalan haberlerle seçim öncesi vaatlerle kandıran AKP ye bir ders vermenin zamanı geldii….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.