Kategoriler
Haberler

Saatte 80 iş kazası yaşanıyor

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Hasan Emir Kavi, Türkiye’de saatte 80 iş kazası yaşandığını söyledi. Kavi, yılda 706 bin işçinin iş kazası gerçeği ile yüzleştiğini söyledi.

TMMOB’nin kuruluşunun 60. yılı etkinlikleri kapsamında Adana’da İKK tarafından ‘İş Sağlığı ve İş Güvenliği’ konulu panel düzenlendi. Seyhan Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan Hasan Emir Kavi, iş kazasındaki verilerin ürkütücü boyutlarını açıkladı. İş kazalarının kayıtlara tam anlamıyla yansıtılmadığını vurgulayan Kavi, “Son yayınlanan SGK istatistiklerinde 2012 yılı için iş kazası sayısı sadece 74 bin 871 iken, TÜİK 2013 verilerine göre bu rakam 706 bindir. İki veri arasında zamansal uyumsuzluk bulunsa da aradaki devasa fark kayıt dışı iş kazalarının ne kadar yüksek olduğunu ortaya koyuyor.” dedi. Dünya Çalışma Örgütü’nün (ILO) 100 bin çalışan başına ölümlü iş kazalarına ilişkin istatistiklerinde Türkiye’nin Avrupa’da başı çektiğini dile getiren Kavi, ülkenin ölümlü iş kazalarında El Salvador ve Cezayir’in ardından dünya üçüncülüğüne yerleştiğini kaydetti.

Türkiye’de ölümle sonuçlanan iş kazalarının 100 binde 20,5 iken bu rakam Norveç, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerde 100 binde 2 seviyesinde olduğunu ifade eden Kavi, “6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası yürürlüğe girdikten sonra uygulamada yaşanan sıkıntılar gösterdi ki bu kanun ve ilgili yönetmelikleri iş kazaları, iş cinayetleri ve meslek hastalıklarını önleyici bir yeterlilikte değildir.” diye konuştu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Makina Mühendisi Mahmut Teberik, iş sağlığı ve güvenliği konusunda tarafların görev ve yükümlülüklerini sıraladı. Teberik, “Sorunun çözümü için olmazsa olmazları var. ‘Risk gördüğüm yerde affetmem’ diyen devlet, ‘Risk gördüğüm yerde çalışmam’ diyebilen işçi, ‘Risk gördüğüm yerde çalıştırmam’ diyebilen işveren olması gerek.” şeklinde konuştu.

Devleti yönetenlerin insana bakış açısını değiştirmesi isteyen Mahmut Teberik, devletin üzerine düşen yükümlülükleri şöyle sıraladı: “Bu işin fıtratında ölmek var, güzel öldüler vb. bakış açıları Mustafa Kemal’in Türkiye’sine yakışmamaktadır. Mevzuatlar tarafların görüşleri alınarak çıkarılmalıdır. Çıkarılan mevzuat tavizsiz uygulanmalıdır. Bunun için çok sıkı denetimler yapılmalıdır. Sorunu kaynağında çözmek için ‘Kurma ve işletme izin belgesi sistemi’ yeniden getirilmelidir. Yönetim kadrolarına siyasetin, tarikatın, senin benim adamım değil, gerçekten hak edenler getirilmelidir. Yönetim ve karar mekanizması devlettir. Bu nedenle devletin kadroları sürekli olarak çok ciddi meslek içi eğitimden geçirilmelidir. Kölelik düzeni olan alt yüklenicilik sistemi ıslah edilmelidir. ‘Kısmi gün çalışma’ gibi uygulamalar kaldırılmalıdır. Çalışanların örgütlenme özgürlüğü tanınmalıdır. Ulusal güvenlik kültürü oluşturulması için çaba sarfedilmelidir. Ulusal bir bilgi ağı oluşturulmalıdır. KOBİ’ler için özel yöntemler geliştirilmelidir. İstihdam ve eğitim sistemleri arasında işbirliği sağlanmalıdır.”

‘İŞVERENLER HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMALI’

İşverenlerin öncelikle İSG’nin sağlanması için her türlü önlemi alması uyarısında bulunan Teberik, şöyle devam etti: “Araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, Alınan İSG önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, İşçileri mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, İSG eğitimini vermek, işçiler de İSG konusunda alınan her türlü önleme uymak, zorundadırlar. Tüm çalışanların sorumluluklarını yerine getirmeleri hususunda hesap sorulacağını bilmelerini sağlayın. Terfi ve ödüllendirmede İSG kriterine yer verin. Çalışanların katılımını ve ilgisini teşvik edin. İSG performansını en önemli iş sonucu olarak değerlendirin. Doğru insanları doğru işlerde çalıştırın. Son olarak bir insan hayatının bedeli nedir? sorusunun yanıtını, işin kolayına kaçmadan vermelidirler.”

‘ÇALIŞANLAR TALİMATLARA UYMALI’

Çalışanlar ve sendikaların da iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluklarına dikkat çeken İSG Uzmanı Mahmut Teberik, bu konuda şunları söyledi: “Çalışanlar, güvenli çalışmalı, prosedür ve talimatlara uymalıdır. İSG konularında reaktif değil (olay sonrası), proaktif rol oynamalıdır (olay öncesi). İSG konusunda kendisine ve iş arkadaşlarına karşı olan sorumluluğunu yerine getirmelidir. Güvensiz durumları amirIerine rapor etmelidir. Yeteneklerini geliştirecek eğitimleri almalıdır. Aldığı eğitimleri çalışmalarında uygulamalıdır. İşe yeni girmiş, genç ve tecrübesiz çalışanlara rehberlik yapmalıdır. İSG performansının iyileştirilmesinde yönetime ve İSG Kurullarına yardımcı olmalıdırlar.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.