Kategoriler
Haberler Manşet

SUT’daki yeni değişiklikler neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi.

Yeni sağlık uygulama tebliğinde tüp bebek tedavisinde deneme sayısının 2’den 3’e çıkarılması ve 3. deneme katılım payının yüzde 20’ye düşürülmesi gibi bir çok yenilik yer alıyor. Tüp bebek uygulama sayısının ikiden üçe çıkarılması nedeniyle bu tedavide kullanılan ve Bakanlık tarafından ödemesi yapılan ilaçların miktarı da aynı oranda artırılarak, tüp bebek tedavisi gören vatandaşların ilaç tedavilerini eksiksiz olarak alabilmeleri sağlandı. İkinci evliliklerinden çocuk sahibi olamayan kişilerin daha önceki evliliklerinden çocuğunun olmaması şartı kaldırılarak, tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olma imkanı sağlandı.

HARP-VAZİFE MALÜLLERİ VE GAZİLER İYE YAKINLARI İÇİN DÜZENLEMELER

Harp-vazife malulleri ve eşleri ile gazi ve eşlerine yönelik olarak GSS kapsamındaki diğer kişilere uygulanan; tüp bebek tedavisinden son üç yıl içerisinde tedaviden yanıt alamama ile 5 yıl ve 900 prim gün sayısı koşulu kaldırıldı ve böylece tüp bebek uygulamaları için bu gruba ayrıcalık sağlandı.
Harp-vazife malulleri ile gazilerin diş implant tedavilerinde diğer sigortalılardan farklı olarak implant başına 700 TL’ye kadar geri ödeme imkanı tanındı.
Harp-vazife malulleri ile gaziler için Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına yönelik seans kısıtlaması kaldırıldı ve ihtiyaç duyulan FTR uygulamalarının yapılması imkanı verildi.

Vazife ve harp malullerinin ihtiyaç duydukları tıbbi malzemeler tanımlandı. Bu kapsamda gazilerin güvenilir ve hızlı bir şekilde protezlerinin temini sağlandı. Diş tedavilerinde ortodontik tedaviler için gerekli olan sağlık kurulu raporunda en az bir ortodonti uzmanının bulunması koşulu ortadan kaldırılarak, rapor teminindeki aksamalar engellendi. Uluslararası yurtdışı doku bilgi bankalarınca yapılmış kök hücre donör tarama ve temin işlem bedellerinin geriye dönük olarak ödenmesi sağlanarak kemik iliği ve kök hücre nakilerinde uygulamada teşvik edici yönde kolaylaştırıldı.
Gündelik, yol gideri ve refakatçi ödemelerinde hasta mağduriyetine neden olan mücavir alan ifadesi yerleşim yeri şeklinde değiştirilerek vatandaşa gündelik yol ve refakatçi ödemelerinde kolaylık sağlandı.

HASTA VA HASTANELERİN MALZEME ERİŞİMİNDE FİYAT BİRLİĞİ

Kalp akciğer nakillerinin işlem puanları ülkemizde yapılmasının teşvik edilmesi amacıyla yüzde 10 oranında; kornea nakli işlem puanları ise yüzde 50 oranında artırıldı. Kişiye özel olarak üretilen göz protezleri, banyo tuvalet sandalyeleri, karbon kompozit veya laminasyon döküm yürüme cihazları, vakum sistemli protezler ve bu protezlere özel liner çeşitleri, aktif tekerlekli sandalye, hidrolik ayaklı protezler, ayak bileği mikroişlemci kontrollü protezler, kişiye özel olarak üretilen silikon protezler ödenebilir hale geldi. İmmünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve nekrotik enfeksiyöz deri hastalıklarında yara bakım ürünleri ve antimikrobiyal örtülerin sağlık kurulu raporları ayakta tedavide 6 ay geçerli ve ayakta tedavide tek reçetede en fazla bir aylık miktar yazılabilir hale getirildi. Hastaların ve hastanelerin malzemelere erişiminde fiyat birliği ile adil bir düzenleme getirilerek, hastanelerin, firmaların ve Bakanlık inceleyicilerinin tıbbi malzeme fiyatlarının tespitinde yaşadığı sorunların önüne geçildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE DESTEK

Uyuşturucu ile mücadele eylem planı kapsamında, ayaktan tedavide AMATEM’lerce ve resmi psikiyatri dal merkezlerince sunulan sağlık hizmeti bedellerine yüzde 30 oranında artış yapıldı. Ayrıca bu grup hastaların yatarak tedavilerinde de tüm sağlık hizmeti sunucularında en yüksek psikiyatri tedavi paket fiyatı üzerinden yüzde 30 artış yapılarak, 5. grup tedavi paketi belirlendi ve böylece uyuşturucu ile mücadelede Bakanlık olarak Sağlık Hizmeti Sunucularına gereken destek verildi.

SEREBRAL PALSİ HASTALARI

Serebral Palsi hastalarının 60. seanstan sonra ihtiyaç duyacağı fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının sadece 3.basamak (üniversite ve eğiti araştırma hastaneleri) sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilmesi kısıtlaması kaldırıldı ve 16 yaşından küçük hastaların her yıl 90 seansa kadar, 16 yaşından büyük hastaların ise her yıl 30 seansa kadar tüm sağlık hizmeti sunucularından (özel hastaneler, FTR merkezleri ve diğer tüm resmi sağlık hizmeti sunucuları) fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları alabilmeleri sağlandı. Ayrıca botulismus toksini ve cerrahi uygulama sonrası da tüm serebral palsili hastalara fizik tedavi ve rehabilitasyon için ek seans imkanı verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.