Kategoriler
Haberler

“Sağlıkta idareciler siyasetin kölesi yapılıyor”

Türk Sağlık Sen Nevşehir Şube Başkanı Turgay Çetin, sağlıkta sözleşmeli idarecilik sisteminin yöneticileri siyasetin kölesi haline getirdiğini söyledi. Çetin, bu yöntemle devlet memurluğu garantisi altında olan bir idarecilik anlayışından siyasetin emrinde ve güdümünde bir idarecilik anlayışına geçildiğini de ifade etti.

Türk Sağlık Sen Nevşehir Şube Başkanı Turgay Çetin, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak basın açıklaması yaptı.

Çetin yaptığı açıklamada; “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiş ve 2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı Merkez teşkilatı yeniden yapılandırılmış; 3 Kurum, 3 Başkanlık ve 9 Genel Müdürlüğe ayrılmıştır. Taşra teşkilatı da Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü olmak üzere 3 başlı bir yapıya dönüştürülmüştür. 663 sayılı KHK ile ilk defa sözleşmeli yöneticilik modeline geçilerek, Kamu Hastane birliklerinde 4 bini yönetici olmak üzere, 5 bin kişi ile yönetici ve uzman olarak 2 senelik sözleşmeler imzalanmıştır. Hiçbir bilgi, beceri ve yarışma sınava tabi tutulmadan, sözleşmeli idareci tercihi Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında, Görevde Yükselme Yönetmeliğini, fiilen uygulanmaz hale getirmiştir. Ayrıca yöneticilerle sözleşme imzalanırken, peşinen alınan istifa dilekçesi de yöneticilerinin istenildiği zaman görevden alınması gibi keyfiyetçi bir tutum sergilenerek, asıl niyet ortaya konulmuştur. Yöneticinin kaderi siyasetçinin iki dudağı arasında, Bakanlığın sözleşmeli idareciler hakkındaki, “siz hakkınızla yönetici olmadınız. Sizi biz seçtik. Bizim istediğimiz şekilde ve bizim istediğimiz süre kadar yöneticilik yapabilirsiniz. Yöneticilik, sizin müktesep hakkınız değil. Bizimle ve bizim siyasetimizle var olacaksınız” mesajı vermektedir” dedi.

663 sayılı KHK ile yeniden yapılandırılan Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, özellikle yönetici atamalarında, objektif kriterler dikkate alınmadan, sübjektif ve yandaşlık değerlendirmeleri ile yapılan yönetici sözleşmelerinin, idarede zafiyet ve sağlık çalışanları arasında motivasyon eksikliğine sebep olduğunu kaydeden Çetin “. Bu yöntem ile yapılan idareci sözleşmeleri, idarecileri siyasetin kölesi haline getirmiş, devlet memurluğu garantisi altında olan bir idarecilik anlayışından, siyasetin emrinde ve güdümünde bir idarecilik anlayışı hâkim kılınarak, her türlü suiistimale de zemin hazırlanmıştır. İdareci kadrosundaki kişiler, devletin memuru değil, siyasi iradenin, hükümetin memuru olmak durumunda bırakılmıştır” diye konuştu.

Karne notu 100 üzerinden 100 olan hiçbir sözleşmeli idarecinin dahi sözleşme yenileme garantisinin olmadığına dikkat çeken Çetin, hiçbir yönetim kusuru olmadığı halde keyfe keder görevden alınan ve mahkeme kararı ile de görevine iade edilen yöneticilerinde olduğu 2 yıllık süre içinde görüldüğünü ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunduklarını söyleyen Çetin “ Devlet Memurları Görevde Yükselme Yönetmeliği’nin hükümleri, istisnasız tüm yönetici seçimlerinde uygulansın. Açık, objektif ve güvenilir bir görevde yükselme sınavı yapılsın. Yeterli olanların, siyasi düşüncesine, sendikasına bakılmasın. İş yani emaneti ehline verilsin. Bu durumda hem çalışanlar rahatlayacak, hem emanet ehline teslim edildiğinden, hizmet alanlar daha kaliteli sağlık hizmeti alacak, hem de kendini geliştirmek ve mesleğinde en üst seviyeye gelmek isteyen çalışanların önü açılmış olacak ve onların kendini geliştirme yolundaki çabaları, hizmetin kalitesine yansıyacaktır. Siyasetçi bürokratı oyuncağı haline sokamayacak; siyaset, bürokrat ve iş adamı arasındaki, akçeli işler dedikodusu ve olası suiistimaller de en aza indirilmiş olacaktır. Yönetici devlet memurları, siyasi iradenin ve hükümetin memuru olmaktan kurtulup, devletin ve milletinin hizmetinde olarak yöneticilik yapacaktır” şeklinde konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.