Kategoriler
Haberler

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyini Kınıyoruz !

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL KURULLARI HEKİM SORUNLARININ TARTIŞILDIĞI ORTAMLAR OLMAKTAN UZAKLAŞMIŞTIR

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİNİ PROTESTO EDİYOR, BÜTÜN HEKİMLERİ MESLEK ÖRGÜTÜNE SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ

28-29 HAZİRAN 2014 günü, Ankara’da, Türk Tabipleri Birliği Olağan Büyük Kongresi toplanmıştır.

496 delegenin, mesleki sorunların ve çözüm yollarının tartışılacağını düşünerek katıldığı Genel Kurul, son yıllarda sürekli tekrarlandığı gibi, etnik sorunun ve bu sorun üzerinden siyaset yapan akımların tartışma platformu haline getirilmiştir. Bütün gün bu sorun etrafında tartışmalar yapılmış, gerginlikler yaşanmıştır. Mesleki sorunlar ve çözümlerine ilişkin hiçbir konu konuşulamamıştır. Ne yazık ki, günün sonunda, mesleki sorunların tartışılabilmesi için, tekrar olağanüstü bir genel kurul yapılması kararı alınmak zorunda kalınmıştır.

1 Kasım 2014 günü, sadece mesleki sorunların (emekli hekimlerin maaşları, aile hekimliği, işyeri hekimliği, Tam Gün, üyelik vb) ve olağan kongrede gündeme alınamayan karar önerilerinin tartışılması amacıyla toplanan olağanüstü genel kurulda, mevcut Merkez Konseyi’nin de desteklediğini açıkladığı bir karar önerisi gündeme getirilmiştir.

Bu karar önerisinin hekimlerin sorunları ile uzaktan yakından ilişkisi yoktur.

Karar önerisinde, 1 Kasım’ın “Kobane ile Dayanışma Günü” ilan edilmiş olması nedeniyle, TTB Genel Kurulu’nun bu dayanışma gününü ve dolayısı ile “Kobane” direnişini desteklediğini açıklayan karar almasını ve bu kararı da eylem yapılacağı söylenen saat 14’e yetiştirilmesi gerektiği dile getirilmiştir.

İzmir Tabip Odası’nın mevcut oda yönetiminin görüşlerini paylaşan delegeleri bu karar önerisine şiddetle itiraz etmişlerdir. Karar önerisinin etnik ayrılıkçı terörün siyasi hedeflerine hizmet ettiğine dikkat çekmişlerdir, Genel Kurulda gündeme getirilmesinin yanlış olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca mesleki sorunları ve çözüm yollarını tartışmak amacıyla toplanan bir genel kurulda bu önergenin gündeme getirilmesinin, hekimlerin kendi meslek örgütünden daha da uzaklaşmasına yol açacağını ifade etmişlerdir.

TTB Merkez Konseyi de önergeyi desteklediğini açıklayarak kabul edilmesi yönünde çaba sarf etmiştir. Saatlerce süren tartışmalar sonunda salonda çok az sayıda delege kalması sonucu bu karar önerisi, sadece 38 oyla kabul edilmiş ve ne yazık ki genel kurul kararı haline gelmiştir.

Bu kararın, tıbbiyenin mirasçısı olması gerektiğine inandığımız Türk Tabipleri Birliği tarihine kara bir leke olarak geçeceğine inanıyoruz.

Sonuç olarak, bir genel kurul daha, ne yazık ki, hekimlerin sorunlarına yönelik olarak çözüm yolları hiç tartışılamadan ve ülke birlik ve bütünlüğüne aykırı bir karar alınarak sona erdirilmiştir.

İzmir Tabip Odası olarak, gündemine uymayarak, Genel Kurulun, etnik ayrılıkçı siyasetlerin tartışma platformu haline gelmesine yol açan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ni şiddetle protesto ediyoruz.

Bütün meslektaşlarımızı, meslek örgütümüzün, bu duruma düşürülmesine destek olanlara tavır alarak, örgütlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

İZMİR TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.