Kategoriler
Haberler

Kamu konutlarının aylık kira bedelleri yeniden belirlendi

Maliye Bakanlığı’nın Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kamu konutlarının aylık kira bedelleri yeniden belirlendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği’ne göre, yurt içinde bulunan konutlardan her bir metrekare için 15 Ocak 2015 tarihinden itibaren aylık olarak alınacak kira bedelleri şöyle: “Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda metrekarede 1,49 TL; Kalorifersiz konutlarda metrekarede 2,32 TL; Kaloriferli konutlarda metrekarede 3,05 TL”

Belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için aşağıda belirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınacak. Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan metrekarede 0,28 TL, Elektrik ve su bedellerinin tespitinde; kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olup, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan; elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde metrekarede 0,62 TL;
su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde metrekarede 0,62 TL; elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde metrekarede 1,24 TL; konutlarda kullanılan suyun şehir şebekesi dışında su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.) karşılanıyor olması halinde metrekarede 0,31 TL ilave kira bedeli tahsil edilecek.

YAKITI KURUM TARAFINDAN TEDARİK EDİLEN KONUTLAR

Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarının yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 15 Ocak 2015 tarihinden itibaren metrekarede 1,24 TL yakıt bedeli tahsil edilecek.

Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı uygulamasının ülke genelinde henüz tamamlanmadığı ve kontenjan ve metrekare yakıt bedeli uygulamasının da devam ettiği dikkate alınarak, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilecek. Ancak, kamu kurum ve kuruluşları, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilecekler.

Ayrıca, yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 15/1/2015 tarihinden itibaren metrekarede 0,13 TL tahsil edilecek.

KİRA BEDELLERİNİN HESAPLANMASI

Genel Tebliğin 1. maddesinde belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:294) belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.