Kategoriler
Haberler Manşet

Milletvekili sağlık çalışanlarına yıpranma payı için kanun teklifi verdi!

16 Aralık 2014 günü Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret AKOVA; “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılarak, sağlık çalışanlarına yıpranma haklarının verilerek yaşanan bir mağduriyetin giderilmesi” amacıyla TBMM’ye aşağıdaki Kanun Teklifini sunmuştur.

Sağlık çalışanlarının yaptıkları meslek bireylerin hayati durumlarına birebir bağlı olduğundan dolayı yaşamla ölüm arasında çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Sağlık çalışanları bu önemli görevlerinde bir çok zorluk ve risk altında görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadırlar.

Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu sırasında her gün çeşitli tehlike ve risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Kesici ve delici aletin kullanıldığı sağlık hizmeti sunumu sırasında ortaya çıkan yaralanmalar, bazen tedavisi mümkün olmayan hastalıklara, hatta ölümlere neden olabilmektedir. Sağlık çalışanları görevlerini yerine getirirken bile birçok hastalık riskini göze almak zorundadırlar.

Sağlık çalışanlarının hizmet sunumu sırasında karşılaştıkları tehlike ve risklerden bazıları ise bizzat hizmet sunumu yaptıkları hasta veya yakınlarının şiddet dolu tepkilerinden doğmaktadır. Hasta veya yakınları verilen sağlık hizmetinden memnun kalmayınca, direkt olarak en yakınındaki sağlık çalışanına karşı ciddi bir şekilde şiddet uygulamaya kalkmaktadırlar.

Sağlık hizmeti sunumunun gerçekleştiği ortamlar, hasta veya yakınlarının şiddet içeren davranışları yüzünden gün geçtikçe daha tehlikeli olmakta ve sağlık çalışanlarının çalışma dışı yaşamlarına da yansıyan çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. İnsanların önem verdiği, güvenli bulduğu, geçici süreli olsa da korundukları ve tedavi edildikleri hastanelerde ortaya çıkan şiddet olayları sağlık çalışanlarının yıpranmasına neden olmaktadır.

Çalışma koşullarının ağır olması sebebiyle diğer mesleklere nazaran daha fazla güç harcayan ve diğer mesleklere göre çalışma süreleri içerisinde daha fazla yıpranmaya maruz kalınan işlerde çalışanların daha çabuk emekli olması önemli bir çalışma hakkıdır. Sağlık çalışanlarının uzun, düzensiz, nöbetli ve vardiyalı çalışma saatleri, her gün görevlerini ifa ederken aldıkları risk ve tehlikeler nedeniyle üstlendikleri bu zorlu görevlerinin karşılığı olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılarak, yıpranma haklarının verilerek yaşanan bir mağduriyetin giderilmesi gerekmektedir. “ gerekçelerini sunmak suretiyle aşağıdaki Kanun Teklifini TBMM’ye sunmuştur.

kaynak: personelsaglik.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.