Kategoriler
Haberler Manşet

Tıpçılar önce insan hakları dedi

turkmsic aydın adnan menderes üniversitesi

Türk Tıp Öğrencileri Birliği TURKMSIC  Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Kurulu düzenledikleri etkinlikle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününe dikkat çekti. TURKMSIC SCORP bünyesinde çalışmalarını sürdüren tıp öğrencilerinin etkinlikleri Türkiye çapındaki tıp fakültelerinde devam ediyor. 

SCORP Nedir?

İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu (SCORP), Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Federasyonu’nun (IFMSA – International Federation of Medical Students’ Associations) altı çalışma kolundan biridir.

SCORP’un temelleri 1983 yılında kurulan Mülteciler Komitesi (SCOR – The Standing Commitee on Refugees) ile atılmıştır ve bu komite savaş veya diğer sebeplerle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmış insanların problemlerine dikkat çekmeyi amaçlamıştır. Bu konularda sürdürülebilir çözümün “çatışmaların” ve “insan hakları ihlallerinin” önlenmesi olduğu anlaşılmış ve sonuçta 1994’te alınan karar doğrultusunda komitenin adı İnsan Hakları ve Barış (SCORP) olarak değiştirilmiş ve insan hakları savunucuları ise “SCORPion” adıyla anılmaya başlamıştır.

Şimdilerde SCORP’un ilgilendiği konulardan bazıları:

  • İnsan Hakları
  • Kadın Hakları
  • Engelli Hakları
  • Çocuk Hakları
  • Hekim Hak ve Sorumlulukları
  • Hasta Hak ve Sorumlulukları
  • Hasta-Hekim İlişkileri
  • Mülteci Hakları ve Sağlığı
  • LGBTİ
  • Savaş Ortamında Hekimlik

Tüm bunlar her türlü siyasi otorite ve rejimden bağımsız ele alınması gereken konulardır. İnsanlığın ve insan olmanın getirdiği haklar ve özgürlükler ve bunları kısıtlayacak herhangi bir durum SCORP’un ilgi alanına girmektedir.

SCORP, geleceğin sağlık çalışanları olacak tıp fakültesi öğrencilerinin, küresel bir bakış açısıyla, sağlıkta eşitlik; insan hakları ihlallerinin ve çatışmaların önlenmesi için bilgi, beceri ve tutum sahibi olmalarını sağlayarak, yoksullar, göçmenler, mülteciler ve insan hakları konusunda savunmasız kimseler gibi sağlık hakkı ihlallerine uğrayan insanların sağlık durumlarının düzeltilmesi ve güçlendirilmesi için çalışılabilmesine imkân sunar.

Oldukça geniş bir konu yelpazesine sahip olması SCORP’a diğer birçok alt komite ile birlikte ortak projeler hazırlama ve çalışmalar yürütebilme avantajı sunmaktadır. SCORP çalışmalarında, Birleşmiş Milletler ve onun organlarının yanında, Avrupa Birliği ve pek çok Sivil Toplum Örgütüyle ortak çalışmalar yürütmeyi amaçlamakta, projelerine gönüllü olarak katılmakta ve yaygınlaştırılması için çaba sarf etmektedir. Ulusal ve uluslararası toplantılara katılarak da bu alanda güçlenmeyi hedeflemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.