Kategoriler
Haberler

Aile hekimleri açıkladı: “bu hafta sonu…”

Sağlık Bakanlığı’nın, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle aile sağlığı merkezleri çalışanlarının hafta sonunda nöbet tutmasına yönelik uygulamasına, birinci basamak sağlık örgütlerinin tepkileri sürüyor.

Adana Tabip Odası’nda bir araya gelen Adana Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, Adana Aile Hekimleri Derneği, Türk Sağlık Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Genel Sağlık İş, Dev Sağlık İş, Türk Ebeler Derneği, Pratisyen Hekimlik Derneği, Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası başkan ve üyeleri, aile hekimlerinin hafta sonu nöbet tutmayacağını açıkladı.

Adana’da birinci basamakta faaliyet gösteren sağlığın tüm bileşenlerinin, sağlıkla ilgili konularda birlikte hareket etme kararlılığında olduğunu söyleyen Türk Ebeler Derneği Adana Şube Başkanı Uzm. Ebe Filiz Yarıcı Atış, “Bilindiği gibi Türkiye’de 2005 yılından itibaren Aile Hekimliği Sistemi’ne geçilmeye başlanmıştır. Fakat her geçen gün yeni yasa, yönetmelik ve genelgeler ile aile sağlığı merkezinde çalışan hekim ve ebe-hemşirelerin iş yükü peyderpey artırılmakta kendi ailelerinden koparılmaktadır.” dedi.

ASM çalışanlarının, onlarca işine ilave olarak önce bir torba yasayla hastanelerin acil servisleri ve 112 istasyonlarında ayda en az 8 saat nöbet getirildiğini hatırlatan Atış, “Ardından, yetmezmiş gibi acil nöbetlerine ek olarak ikinci bir torba yasayla ASM ve TSM’lerde en az bir cumartesi günü fazla çalışma eklendi. Ardından, Sağlık Bakanı bütün televizyon kanallarını bir bir gezerek ‘Pazar günleri de çalıştıracağız’ demeye başladı. Şimdi de Sayın Bakan, hafta sonu Antalya’da yapılan halk sağlığı müdürleri toplantısında ‘ASM çalışanlarını bir pazartesinden gelecek pazartesi gününe kadar 12 saat çalıştıracağız’ diyor. Çalışanların anayasal ve evrensel haklarını hiçe sayarak, ASM çalışanlarının da insan olduğunu, dinlenme hakları olduğunu unutarak hoyratça hırpalamaya çalışıyor.” diye konuştu.

Aile sağlığı çalışanlarının, nöbet tutmama yönündeki onurlu duruşunun devam edeceğini ifade eden Atış, “Aralık ayında yayınlanan genelgeye istinaden ASM çalışanlarına, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren cumartesi günleri fazla mesailer yazılmaya başlanmıştır. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Adana’da da ASM çalışanlarının büyük çoğunluğu 3 Ocak’tan itibaren yazılan bu cumartesi mesailerine artan oranlarda gitmemiştir. Adana’da 3 Ocak Cumartesi fazla çalışmasına yüzde 92, 10 Ocak fazla mesaisine yüzde 94, 17 Ocak fazla mesaisine yüzde 95 oranında gidilmemiştir. Sağlık Bakanı ne derse desin Cumartesi nöbetlerine tüm Türkiye’de ortalama yüzde 74 oranında gidilmediği bir gerçektir. Cumartesi nöbetlerinin başladığı ocak ayında bu kadar büyük oranlardaki protestolara rağmen şimdi de şubat ayı için fazla mesai listesi yayınlandığını öğrenmiş bulunuyoruz. Yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz; daha önce de yaptığımız gibi sendikalarımız, derneklerimiz ve meslek örgütlerimizin aldığı kararlar doğrultusunda hareket edeceğimizi ve nöbetlere gitmeyeceğimizi bilmenizi istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.