Kategoriler
Haberler Manşet Son Dakika

Hekimlerin emeklilik yaşı 72’e mi çıkacak?

Kamuda hekimlik faaliyetlerinin sürdürülebilmesi açısından tek başına yaş faktörünün ele alınması bir çalışma hakkı ihlali olarak görüldüğü ve bu ihlalin giderilmesi amacıyla verilen Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir tarafından hazırlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Söz konusu teklifte şu ifadelere yer verildi:

Kamuda hekimlik faaliyetlerinin sürdürülebilmesi açısından tek başına yaş faktörünün ele alınması bir çalışma hakkı ihlalidir. Hekimlerin 65 yaş üstünde olduğu gibi her yaş ve dönemde mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi ve denetlenmesi bir zorunluluk olmakla birlikte, bu durumun yasaklama ya da sınırlamalarla çözülemeyeceği de bilimsel bir gerçekliktir. Bu durum mesleki pratiklerin önünde önemli bir engel oluşturmaktadır.

Öte yandan bir hekimin mesleki bilgisini, deneyimini ve becerisini tek başına “yaş” ile değerlendirmek mümkün olmadığı gibi bu yaklaşım bilimsel ve nesnel de değildir. Kaldı ki Avrupa ülkelerinde hekimlerin emeklilik yaşlarının incelenmesi halinde de görüleceği gibi, 65 yaş hekimlik mesleğinde bilgi ve deneyim yönünden erken bir yaş olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında ülkemizde emekli hekimlerin mesleki özlük haklarının çok gelişkin olmadığı ve emekliliklerini çalışma gereksinimi duymadan geçirebilme olanaklarına sahip olmadıkları bilinmektedir. Oldukça düşük emekli maaşları ile karşı karşıya bırakılan hekimlerin çalışma haklarının kısıtlanması da mesleğin saygınlığı açısından da sorunlu bir duruma işaret etmektedir.

20 bin uzman hekim açığı olduğu dile getirilen günümüzde hekimlerin 65 yaşından sonra resen emekli edilerek meslek dışında bırakılması gerçekçi bir uygulama değildir. Ayrıca ülkemizin yetişmiş, nitelikli hekimleri yerine yaş sınırı ithal hekimlik gibi uygulamalarında önünü açabilecek bir düzenlemedir.

Bu amaçla, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan bu kanun teklifi hazırlanmıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“h) Hekimlerin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 72 yaşını doldurdukları tarihtir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1: Kamuda hekimlik faaliyetlerinin sürdürülebilmesi açısından tek başına yaş faktörünün ele alınması bir çalışma hakkı ihlalidir. Bu ihlalin giderilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2: Yürürlük maddesidir.

MADDE 3: Yürütme maddesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.