Kategoriler
Haberler

Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Mobbing İntihara Neden Oluyor!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) intiharı, intihar eylemi ve intihar girişimi olarak iki grupta ele almaktadır.

İntihar, bireyin bilinçli olarak ve kendi isteği ile yaşamına son vermesidir.

İntihar eyleminde, birey kendi ölümünü istemekte ve bunu kararlılıkla yapmaktadır.

İntihar girişimi ise, bireyin kendisini yok etmek, zarar vermek amacıyla gerçekleştirdiği, intihara yönelik ölümcül olmayan tüm istemli girişimleri içermektedir.

İntihar dünyanın pek çok ülkesinde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya genelinde, tüm cinayet ve savaşların neden olduğu ölümlerin toplamından daha fazla sayıda intihar nedeniyle ölüm gerçekleşmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, her yıl yaklaşık 873.000 kişi intihar ederek ölmektedir. Örgüt, 2020 yılında bu ölümlerin 1.500.000’a ulaşacağını tahmin etmektedir.

Sağlık kurumlarında; Adalet, eşitlik, hakkaniyet ve gönüllülük ve LİYAKAT esasına göre değil, Ortaçağ karanlığından kalma baskı ve zorlamaya dayanan, HAKKINI arayanları,asi,sistem karşıtı uyumsuz, tembel ve tehlikeli kişiler olarak göstererek SUÇ VE CEZAYI kamunun gücünü kendinde zırh kabul eden yöneticiler baskı,şiddet ve mobbing’te sınır tanımıyor.

Öyle ki kanunları kişiye göre yorumlayıp, kişiye göre uygulayan bir yönetim zihniyeti sağlık çalışanlarında tehdit oluşturmaya halen devam etmektedir.

Sağlık Bakanlığı ve Kurumlarında son on yılda artan cezaların sebebi bu kurumlarında “Disiplin ve Hukuk Bürosu” adı altında kurulan birimlerin birkaç kişinin özel amaçlarına hizmet ettiğine şahit olduk Bu birimlere görev alanlar yan ve yandaşlık yaparak Kanunları negatif yönde ve kişiye göre uygulayarak kapalı kapılar arkasında ceza verme mekanizması olarak işletilmeye başlandı..

Yapılan iş ve işlemlerin bir çoğu ISMARLAMA VE ADRESE Teslim Sonucu belli haksız ve hukuksuzdur.

Yürütülen idari soruşturmaların bir çoğunun sonucu başından bellidir yani DOSYA TAMAMLA CEZALANDIR mantığı ile yapılmaktadır.

Yani soruşturmayı yürütene nasıl ceza verileceği ve hangi ceza verileceği onay isteyen makam tarafından sonuçlarını belirlenerek paravan olarak MUHAKKİKLER kullanılmaktadır,Nedense bu muhakkikler de hep aynı kişilerdir.Diyet olarak bir yere gelenlerden oluşuyor…

Yıllardır yetkisiz makamlar disiplin amiri olmadığı halde personelleri sindirmek için haksız ve hukuksuz cezalar verilirken bazı yan ve yandaş sendikalar sustu.Kendilerinden olmayanları adeta ceza manyağı yaptılar.

Maalesef ülkemizde son yIllar da Sağlık personeli sindirilmiş ve korkutulmuş bunla birlikte Yargısal anlamda hak aramada önüne ağır yaptırımlar konulmuş, haklı olsalar bile idarelerin tehditleri nedeni ile yargıya gitmekten korkmaktadırlar yani verilen cezaları kabul etmektedirler.

İl disiplin kurullar sadece NOTER merci gibi çalışıyor dinleme nezaketinde dahi bulunulmuyor,körler sağırlar bir birini ağırlar oyunu oynanıyor..

Son on iki yıldır liyakat’ın yerini adam kayırmacılığı ve yandaş siyaset ve sendikacılık alınca ortaya sağlıkta şiddet ve mobbing gibi iki adet nur topu gibi hızla büyüyen dev çocuklar doğdu.

Sağlık çalışanlarının psikolojilerinin bozulması ve ruhsal problemler yaşaması konuyu bilmeyen bürokratların yaptıkları baskı ve uyguladıkları şiddetten kaynaklıdır.Yanlış olduğunu iddia eden bürokrat ve idareci varsa her zemin ve platformda tartışmaya varım.Siyaset hiç bu kadar sağlık yönetimlerinin içine girerek sistemi bu kadar hantallaştırıp işleri çıkılmaz hale sokmamıştı.

Sağlık kuruluşları siyasilerin oy deposu haline dönüştü işe girenlerin %98 inin referansında siyasi bir kart ekli bu nedenle idareciler iş yaptırmakta aciz durumdadır.

Kurumlara atanan yöneticilerin bilinçsiz ve baskıcı yaptırımları neticesinde sağlık çalışanları ağır bunalımlar içine girmektedirler.

Yukarıda da belirttiğim gibi “Sağlık çalışanlarına yapılan şiddet ve mobbing’in kaynağı ehliyetsiz Idarecilerdir”

Siyaset İdarelerin seçiminde, adam kayırmacılığı yaparak kurumlarına liyakatı olmayan yöneticiler atamakta, bu kişiler konuları bilmediği için sağlık çalışanını baskılamaya ve sindirmeye devam etmektedirler.Sağlıkta dönüşümün isimsiz kahramanları ezilmeye devam ediyor

Görevini yaptığı için ceza alan sağlık personelleri bulunmaktadır. İdareciler Sağlık hizmeti sunan çalışanlarını sağlıksız hale getirmektedirler.

AKTİF SAĞLIK-SEN olarak yaptığımız anket çalışmasında; sağlık çalışanlarının (% 22’sinin intihara eğimli) olduğu ortaya çıkmıştır bununla birlikte özel hastanelerde muayene olarak resmi kayıtlara adının geçmesini istemedikleri gördük.Sağlığı bozulmuş ama kimse bilmesin istiyor acı değimli?

Son bir yıl içerisinde otuz sağlık personelinin intihar etmesi tesadüf olmadığını yada kaynağının ilaca kolay ulaşım olmadığını söylersek abartı yapmamış oluruz. .

Sağlık çalışanları anayasal haklar ve kanunlar çerçevesinde çalışmak ve angarya işler yapmak istemiyor kimsenin baskısı(siyasi,sendikal,inanç) altında kalmadan işinde çalışmak istiyor.

Sağlık çalışanlarının üzerindeki yük siyasi söylemler nedeni ile son zamanlarda çok arttı. Vatandaşın beklentiler yükselirken. Ne yazık ki sağlık çalışanlarının yaşam kalitelerinin artışını sağlayacak özlük ve sosyal haklarında bir gelişme olmadı.

Bu durum sağlık çalışanında tükenmişlik sendromunun artışına yol açtı.”Bunu kaldıramayan bazı sağlık çalışanları çıkışı intiharda gördüler.”Aslında sağlık bakanlığı ve taşra teşkilatları suç işlemektedir.

En fazla mobbinge uğrayan kesimlerin başında sağlık çalışanları yer almaktadır ama bu bilinmez ve duyulmaz,çünkü birileri koltuk savaşı vermekte var olmak için omuzlara basmaya devam etmektedir.

Yetkililerden sağlık çalışanlarına idareler tarafından yapılan baskıları ve personel üzerindeki mobbing ve şiddetin kaldırmasını istiyoruz. SAĞLIK BAKANLIĞINDAN MOBBİNG YÖNETMELİĞİ YAYINLAMASINI VE BU BİRİMİN KURULMASINI İSTİYORUZ.

Dolayısıyla ülkemizde olan sağlıktaki intiharların tesadüf olmadığını tekrar ifade ediyoruz.. AKTİF SAĞLIK-SEN olarak Sağlık Çalışanı Polikliniği kurulmasını ve psikolojik destek almasının önünün açılmasını istiyoruz…

Saygılarımla
Hüseyin AYHAN
Aktif Sağlık-Sen
Genel Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.