Kategoriler
seo

Sendikadan taşeron yöntemiyle 112 Acil’e 4 bin şoför alınmasına tepki

Türk Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanı Musa Bilal, Sağlık Bakanlığı’nın 112 Acil Sağlık hizmetlerinde hizmet alımı yöntemiyle 4 bin şoför istihdamı yapacağını belirterek duruma tepki gösterdi. İl Sağlık müdürlüklerine 112 Acil Sağlık hizmetlerindeki çalışma şeklinin yeniden düzenleyecek yazı gönderildiğini belirterek, “Bahse konu yazıdaki düzenlemelerin hayata geçmesiyle 112 Acil Sağlık hizmetlerinde taşeronlaşma, bir istihdam modeli olarak benimsenecektir. Bu çağdaş kölelik sistemiyle çalışma huzuru ve barışı zarar görecektir.” dedi.

Anayasa’nın 128. maddesini hatırlatan Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Bilal, söz konusu maddenin, “Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” şeklinde düzenlendiğini bildirdi. “Bahse konu Anayasa hükmü ortadayken 112’lerde taşeron istihdamını çözüm olarak düşünenler, ya 112 hizmetlerini devletin asli ve sürekli görevleri arasında kabul etmemekte ya da Anayasa’yı ihlal ettiklerini bilmemektedirler.” diyen Bilal, “Yukarıdaki seçeneklerden hangisi gerçekse şüyuu vukuundan beter bir durum vardır. Ambulanslarda görevlendirmek üzere hizmet alımı yöntemiyle 4 bin şoförün taşeron çalışan olarak istihdam edilmek istenmesi kabul edilemezdir. 112’lerde kadrolu şoför sayısı toplam bin 200’dür. Bu sayının 3,3 katına yakın bir sayıda çalışanı taşeron olarak sistemin içine dahil etmenin anlamı, belli bir süre içinde özele devredilen kamu kuruluşları gibi 112’leri de özelleştirmektir. Dün ambulanslar için ihale çıkarılmıştı, bugün şoförler taşeron oluyor. Yarın bir sonraki adımın, tümüyle özelleştirme ve kamu çalışanlarının görevlerine son verme olacağı da açıktır.” dedi.

‘ÇAĞDAŞ KÖLELİK KABUL EDİLEMEZ’

12 Acil Sağlık hizmetlerinde personel eksikliği olduğuna dikkat çeken Musa Bilal, bu eksikliğin giderilmesi için getirilecek çözümün adının, Çalışma Bakanı’nın tabiriyle “çağdaş kölelik” diye tarif edilen taşeron çalıştırma olmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ülkede meydana gelen iş facialarına da değinen Türk Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanı, yüzlerce insanın canına mal olan kazaların ocaklar söndürdüğünü aktardı. Özellikle 2014 yılında Soma ve Ermenek’te meydana gelen maden ocağı faciaları ile inşaatlardaki asansör kazalarının, iş güvenliğini tekrar ülke gündeminin birinci sırasına yerleştirdiğine dikkat çeken Bilal, şöyle devam etti: “Kazadan öte bir ihmal sonucu cinayete dönüşen bu facialarda, gerek bilimadamları gerekse sendikalar tarafından taşeronlaşmanın geldiği noktalara işaret edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Anayasa’nın 2. maddesinde tarifini bulan sosyal bir hukuk devletidir. Anayasa’nın 128. maddesi de kamu hizmetlerinin kamu çalışanı vasıtasıyla yürütülmesini öngörmektedir. En azından biz öyle biliyoruz. Şimdi bu hüküm Anayasa’da dururken 112’lerin taşeron çalışma şekline geçmesi Anayasamız’a aykırıdır. Eğer bu ülke hukuk devletiyse en üst hukuk normu olan Anayasa’nın ihlali, ülkenin hiçbir derdine çare olamaz. 112 Acil Sağlık hizmetlerinde personel ihtiyacı için yapılacak iş, KPSS sonuçlarına göre 657 sayılı devlet memurluğu güvencesine sahip bir şekilde personel istihdam etmektir. Çağdaş bir yönetim anlayışında idare edenlerin, idare ettikleri işyerinde bir tasarruf uygulayacakları zaman onların da fikir ve düşüncelerini almaları gerekmektedir. Türk Sağlık-Sen olarak kamuda taşeronlaşmaya, devletin yürütmesi gereken asli işlerin taşeron çalışanlara gördürülmesine her zaman karşı çıktık ve karşı çıkmaya devam edeceğiz. 112’lerde yapılmak istenen bu düzenlemeyle ilgili de hukuki girişimlerde bulunacağız. 112’lerin taşeronlaşmasının önüne geçeceğiz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.