Kategoriler
Haberler Manşet

Son Dönem Hastalarına Müjde…

İzmir Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan, son dönem ağır hastaların evlerinden başlanarak hastaneye kadar uzanan süreçteki bakım ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanmaması amacıyla geliştirilen Palyat İzmir Projesi’nde bir adım daha atıldı.

İzmir Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan, son dönem ağır hastaların evlerinden başlanarak hastaneye kadar uzanan süreçteki bakım ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanmaması amacıyla geliştirilen Palyat İzmir Projesi’nde bir adım daha atıldı. İzmir Valisi Mustafa Toprak ve 10 kurumun temsilcisi İzmir İli Palyatif Bakım Hizmetleri İşbirliği Protokolü’ne imza attı. İzmir’in 6 ilçesindeki pilot olarak başlatılacak proje, daha sonra il geneline yaygınlaştırılacak.

İzmir Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Bediha Türkyılmaz, protokol öncesi projenin işleyişi hakkında bir sunum yaptı.

NE DEDİLER?

İzmir Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Bediha Türkyılmaz, “İzmir’de evinde ulaşılamayan hiçbir yaşlımız, kas hastamız olmasın istiyoruz. Palyatif Bakım Projesi’ndeki çalışmaları işbirliği ve sistem içerisinde yürüteceğiz. Amacımız hastayı incitmeden ihtiyaçlarını gidermektir. Bu çalışma kapsamında hasta yakınına ve sağlık çalışanlarına eğitim verilecek. Yapılan çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütü’nün standartlarına ulaşmak istiyoruz”

İKÇÜ Rektörü Prof.Dr. Galip Akhan: “Ben nöroloji uzmanıyım. Evdeki yatalak hastalarının bakımı çok zordur. Hastaya bakan kişilerin bilgi ve becerilerinin de olması gerekiyor. Üniversitemiz olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız”

EÜ Rektörü Prof.Dr. Candeğer Yılmaz: “Palyatif bakım konusunda Türkiye ve İzmir’in en büyük eksikliği veri tabanımızın eksikliğidir. Bu proje ile sağlıklı bir veri tabanı sağlanacaktır. Bu projede amaç yatak sayısını artırmak değil. Yatak sayısı ne kadar az olursa proje o kadar çok başarıya ulaşır. Bu çalışma tam anlamıyla sosyal devlet anlayışının protokolüdür”

DEÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Füzün : “Tüm doktorlar palyatif bakım hastalarını bilir. Palyatif bakım hastası aileler için tam bir dramdır. Bu proje için para lazım. Sağlık Bakanlığı ve SGK destek verirse bu çalışmaların devamlılığı sağlanır”

İzmir Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mehmet Nil Hıdır: “İzmir’deki 1145 aile hekimi ve çalışanlarına, palyatif bakım hastalarını tespit edip hastanelere yönlendirdikleri için teşekkür ederim. Çok önemli bir proje”

PALYATİF BAKIM NEDİR?

Palyatif Bakım; Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede; ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşım”dır .

Protokol İmzalayan Taraflar

“İzmir İl Sağlık Müdürlüğü”, “İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü”, “İzmir Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği”, “İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği”, “İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü”, “İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü”, “İzmir İl Müftülüğü”, “İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü”, “Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü” ile “Ege Üniversitesi Rektörlüğü”

İzmir İli Palyatif Bakım Çalışmaları

25 Nisan 2013 tarihinde T. C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen Palyatif Bakım Çalıştayı “Palyatif Bakım Evde ve Hastanede Çalıştayı” kitapçığı ile raporlandırılmıştır.

25 Haziran 2013 tarihinde İzmir Palyatif Bakım koordinasyon ekibi, İzmir ilinde bu alanda çalışan farklı meslek gruplarını, farklı kurumların yetkililerini kapsayan interdisipliner bir ekibin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Koordinasyon Kurulunda olmasını ve üyelerin mevcut durumu ve kısıtlılıkları değerlendirmek amaçlı toplantıya çağrılmasının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilmesini talep etmiştir.

Palyatif Bakım İl Koordinasyon Kurulu 15.07.2013 tarihinde ilk toplantısını kamu ve özel konu ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte gerçekleştirmiştir. Toplam 5 toplantı gerçekleştirmiştir.

İl Koordinasyon kurulu halk eğitimleri ve konu ile ilgili görev alan sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programı geliştirme ve eğitimleri yapmak üzere “Eğitim Çalışma Grubu”, İzmir ili içinde özgün bir palyatif bakım örgütlenmesi geliştirilmesi ve kurumlar arası işbirliği için protokol yazımını sağlamak amaçlı “Örgütlenme Çalışma Grubu” oluşturulmasını uygun görmüştür. Bu kapsamda iki çalışma grubu da oluşturulmuş ve çalışmalara devam edilmektedir.

İŞLEYİŞ NASIL OLACAK?

Hastaların kayıt ve izlemleri için formlar geliştirilmiştir.

Palyatif bakım gereksinimi olan hastaların web ortamında kayıt ve izlemleri için geliştirilen formlar web kayıt sisteminde deneme aşamasındadır.

Örgütlenme modelinde temel fonksiyon Palyatİzmir Merkez Birimi ve mobil ekipler (Palyatİzmir mobil ekibi, Evde Sağlık hizmetleri Birimi, Toplum Sağlığı Merkezi Evde Sağlık Hizmetleri, Hastane Evde Sağlık Hizmetleri, Belediye Sağlık İşleri mobil ekipleri-Protokol gerçekleştirildiğinde-) üzerinden gerçekleştirilecektir. Palyatİzmir Merkezi çağrı merkezi olarak görev yapacak ve mobil ekiplerin koordinasyonunu sağlarken aynı zamanda bu konuda eğitim almış sağlık personeli tarafından telefon ile başvurularda belirlenen kriterler ve öneriler çerçevesinde danışmanlık verecektir. Hastane palyatif bakım hizmet sunumunda bölgesel sevk sistemi uygulanacaktır. Örneğin; Bayındır ilçesindeki bir palyatif bakım hastası öncelikli olarak Palyatİzmir Merkezi tarafından o bölgedeki mobil ekip aracılığıyla değerlendirilecek çözüm bulunabiliniyorsa evde çözümlenecektir. İleri tetkik ve tedavi durumunda Bayındır Devlet Hastanesi PBB’ye yönlendirilecektir. Sorun çözümlendiğinde olgu evine yönlendirilecek ve ek bir sağlık sorunu olmadığı sürece periyodik olarak Aile Hekimi tarafından aylık izlemleri yapılacaktır. Bayındır Devlet Hastanesi’nde sorun çözümlenemediğinde PBM olarak Ödemiş Devlet Hastanesi’ne hasta yönlendirilecektir. Daha ileri tetkik ve tedavi gereksiniminde hasta KPBM olarak Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirilecektir.

İzmir İli Palyatif Bakım Hizmetleri İş Birliği Protokolü: İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kuzey ve Güney Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterlikleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Ege, Dokuz Eylül ve İzmir Katip Çelebi Üniversiteler arasında palyatif bakım örgütlenmesi ve geliştirilen eğitim programlarının alanda uygulanmasına yönelik protokol

Palyatif Bakım Eğitim Çalışma Grubu

İl Milli Eğitim Yaşam Boyu Öğrenme Modülleri modül geliştirme hazırlıkları kapsamında akademisyenler ile Çalıştay gerçekleştirilmiş ve modüller hazırlanmıştır. Protokol imzalanması sonrası Halk Eğitimi Merkezinde bu eğitimi verecek öğretmenlere Eğitici Eğitimi gerçekleştirilecektir. Kurgulanan eğitim programı kapsamında Halk Eğitim Merkezleri’nde verilecek eğitimlere gerek Palyatİzmir veritabanında kayıtlı olanlar ile evde bakım veren ve bakım hizmetini meslek olarak gerçekleştirmeyen ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün engellilere yönelik bakım ücreti alan yakınlarının katılması düşünülmektedir. Halk Eğitim Merkezi Modülü olmaması durumunda hazırlanan program Valilik onayı ile yine halk eğitim merkezlerinde verilebilecektir.

Palyatif bakım konusunda görev yapacak sağlık çalışanına yönelik eğitim programının geliştirilmesine devam edilmektedir.

Sağlık çalışanlarına yönelik palyatif bakımda semptom yönetimine yönelik kitap hazırlıkları sürmektedir.

Devam Eden Çalışmalar

Palyatif bakım gerektiren hastalar için Palyatİzmir’de telefon ile başvuruda telefon danışmanlığı verilecek konular ve içeriği, evde bakım veren ve palyatif bakım veren sağlık çalışanlarına yönelik eğitimler, birinci basamak ve mobil ekipler tarafından uygulanacak girişimler, girişimlere uygun malzeme listesi, hastane sevk kriterleri, hastane yatış kriterleri, hizmet bölgelerinin tanımlanması, yönerge oluşturulması, Palyatİzmir işleyişi izleme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, web ortamına veri girişinin yapılacağı programın geliştirilmesi, örgütlenme ve eğitimler için kurumlar arası işbirliği amaçlı protokol yazım çalışmaları tamamlanmış olup, bugün Protokol İmza Töreni gerçekleştirilmiştir.

personelsaglik.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.