Kategoriler
seo

Aktif Sağlık-Sen 13-14 Mart Ta Greve Gidiyor!

Sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunlar katlanılamaz hale geldiğinden ve Sağlık Çalışanlarının sorunlarına çözüm istemek,taleplerini bir kez daha gündeme getirmek adına 13-14 Martta Tüm Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında iş bırakacağız.

Sağlık alanında örgütlü tüm Sendika,dernek, oda ve diğer birçok STK ile aynı gün yapacağımız iş bırakma eyleminde; sağlık çalışanları taleplerini bir kez daha dile getirecek ve sorunlara çözüm bulunmasını İlgililere duyuracaktır. Bu eyleme Tüm Sağlık Çalışanlarının katılmasını bekliyor ve Çalışan Hakkı için güç birliğine davet ediyoruz. Gelin 500 Bin Sağlık Çalışanının haklı taleplerini aynı günde hep beraber dile getirelim.

Döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması, 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi ve tüm bölümlere lisans tamamlamanın hayata geçirilmesi, kreş hakkı, akademisyen ve yargı mensuplarına verilen ek zammın sağlık çalışanlarına da verilmesi gibi hususlarda 1 yıla yakın süre geçmesine rağmen ne yazık ki somut adımlar atılmamıştır.

Asistanlar 36 saate varan nöbetlerde helak olmakta, hemşireler, ebeler, sağlık çalışanları ağır iş yükü altında adeta kan ağlamaktadırlar. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına angarya Cumartesi nöbeti dayatılmakta ve Pazar günü de çalışacaksınız denilerek hızla köle sistemine dümen kırılmaktadır. Şiddet, yetersiz ve plansız istihdam, ağır iş yükü, bitmek bilmeyen nöbetler, yapılan haksız uygulamalar nedeniyle sağlık çalışanları ağır bir tükenmişlik sendromu ile karşı karşıyadırlar.

Kamu hizmeti yürüten ama kadro talepleri yerine getirilmeyen kamu dışı aile sağlığı çalışanları kısacası;Sağlık hizmetlerinde görev alan doktorumuzdan hemşiresine, ebemizden sağlık teknisyenine, teknik personelden, memura, hizmetli arkadaşlara kadar her birinin sorunu ve sıkıntısı vardır.

Hastane yöneticileri az personelle çok iş yapmak suretiyle hastaneleri kar getiren birer ticarethane gibi yönetmeye çalışmaktadırlar.Hastayı müşteri, Hastaneleri de ticarethane olarak gören anlayışın değişmesi gerekmektedir.
Çalışanlar böyle bir durumda iken ne yazık ki İlgililer tarafından çalışan memnuniyeti hiçe sayılmakta, çalışanların talepleri ise sürekli ötelenmektedir.

Aktif Sağlık-Sen olarak;”14 Mart Tıp Bayramında çalışanların taleplerinin yerine getirilmesi ve Türkiye Kamuoyunda tekrar güçlü bir şekilde gündeme gelmesi adına 13 ve 14 Martta Tüm Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında iş bırakıyoruz. Alanlara çıkarak”yeter artık” diyeceğiz.

Ayrıca 14 Martta kararlığımızı devam ettiriyor ve Aile Hekimliklerinde ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde Cumartesi nöbetine hayır diyerek iş bırakıyoruz. Sağlık alanında örgütlü sendika,dernek, oda ve diğer birçok STK ile aynı gün yapacağımız bu iş bırakma eyleminde sağlık çalışanlarının taleplerine bir kez daha dikkat çekeceğiz ve sorunlara çözüm isteyeceğiz.

Sadece Acil Sağlık Hizmetlerinin sunulacağı bu eyleme Tüm Sağlık Çalışanlarının, sağlık alanında faaliyet gösteren tüm Sağlık Çalışanlarının katılmasını bekliyor ve çalışan hakkı için güç birliğine davet ediyoruz. Gelin 500 Bin Sağlık çalışanının haklı taleplerini aynı günde hep beraber dile getirelim. Bu iş bırakma eylemini aynı zamanda ilaçta ve muayenede alınan katkı paylarına son verilmesi için daha iyi bir sağlık hizmeti verilmesi içinde gerçekleştiriyoruz ve tüm halkımızdan anlayış bekliyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.