Kategoriler
Haberler

Doktorlar, cuma günü hastanelerde, cumartesi ise sağlık ocaklarında iş bırakacak

Eskişehir Tabip Odası, Türk Sağlık Sen ve SES Eskişehir Şubesi, 13 Mart Cuma günü hastanelerde iş bırakma eylemi yapacak. Sendika üyesi doktorlar, 14 Mart Cumartesi günü de aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinde nöbetlere gitmeyecek.

Eskişehir Tabip Odası, Türk Sağlık Sen ve SES Eskişehir Şubesi, Osmangazi Tıp Fakültesi’nde düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla, 13 Mart 2015 Cuma günü tüm hekimleri iş bırakmaya davet etti. Sendikalar adına ortak açıklama yapan, Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz, AK Parti’nin sağlıkta dönüşümüne tepki gösterdi. Bu gayriahlaki, gayriinsani, paracı sağlık sistemine karşı durmanın bir hekim sorumluluğu olduğunu ifade ederek, tüm hekimleri iş bırakmaya çağırdı. Bu sağlık sistemine karşı asistan hekimlerin yıllardır büyük ve haklı mücadele verdiklerini, bu mücadelenin 13 Mart için kendilerinde haklı bir öz güven oluşturduğunu aktaran Dr. Yılmaz, bugün ne halkın aldığı sağlık hizmetine güvenebildiğini ne de kendilerinin verdikleri hizmetten memnun olduklarını kaydetti.

Dr. Yılmaz, şöyle devam etti: “İktidarın, 12 yıldır reform diye takdim ettiği Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sermayeye para kazandırmak dışında hiçbir amacının olmadığı artık herkes tarafından ayan beyan görülmektedir. Sağlık alanında yaşanan sayısız olumsuzluk halkımızın en temel hakkı olan sağlıklı yaşam hakkını elinden almaktadır. Sağlık çalışanlarının sorunları da doğrudan doğruya halkın sağlığını ilgilendirmekte, sağlık hizmetini olumsuz etkilemektedir. AKP iktidarının sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürüttüğü piyasalaştırma ve çalışanlara yönelik esnek ve kuralsız çalıştırma uygulamaları artarak sürmektedir.”

Sorunların çözülebilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan istedikleri 5 acil talebin altını çizen Dr. Yılmaz, ciro şiddet baskısı altında, sağlıksız koşullarda, taşeron sistemiyle çalıştıklarını vurgulayarak, “Çalışma koşullarımızın acilen düzeltilmesini talep ediyor; yetkilileri yeni nöbetler ekleme gayretlerine, taşeron sistemine ‘çağdaş köleliğe’ son vermeye çağırıyoruz.” dedi.

Emekliliğe yansıyan temel ücretlerinin artırılmasını istediklerini kaydeden Dr. Yılmaz, diğer talepleri ise şöyle sıraladı: “Yıllarca haftada 40 saatlik yasal sürenin çok üzerinde ve ağır koşullarda çalıştığımız halde bugüne dek bir türlü verilemeyen fiili hizmet zammını talep ediyoruz. Sağlık alanındaki mesleki eğitimin niteliğinin giderek bozulduğunu, bunun halkımızın geleceğini tehdit ettiğini görüyoruz. Sağlık eğitiminde meslek örgütleriyle ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılmasını, sayıyı değil niteliği önceleyen bir politika istiyoruz. Katkı, katılım paylarıyla, istisnai hizmet tanımıyla, fark ücretleriyle, 5 dakikalık randevu süreleriyle halkımızın nitelikli sağlık hizmetine erişimi kısıtlanmaktadır. Nitelikli sağlık hizmetine bütün yurttaşlarımızın ücretsiz ulaşabilmesini bekliyoruz. Bu kapsamda sesimizi duyurmak için 13 Mart Cuma günü üyelerimizle birlikte iş bırakma eylemi yapıyoruz. Cumartesi günü de sağlık ocaklarında nöbete gitmeyeceğiz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.