Kategoriler
Haberler Manşet Son Dakika

Genel Sekreterliklere o yazı geldi

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun Turhan SULHAN imzasıyla tüm Genel Sekreterliklere gönderilen yeni yazıda sağlık tesislerinin nitelikli hizmet genişlemesi giderleri, enerji tasarrufu sağlayan ve ısınma maliyetlerini düşüren her türlü yakıt dönüşümü giderleri ve hizmete yeni açılacak sağlık tesislerinin ihtiyaç duyduğu giderleri dışında ilave ödenek gönderilmeyeceği belirtildi. Böylelikle kemer sıkma politikaları Kamu Hastaneleri Kurumu ile başlamış oldu.

[divider]

Sağlık hizmetlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması, hizmet erişiminin kolaylaştırılması ve hasta memnuniyetinin arttırılması, mali kaynakların daha etkili ve verimli kullanılması amacıyla, sağlık tesislerinin nitelikli hizmet genişlemesi yaparak büyümelerine ve güçlü bir mali yapıya sahip olmalarına Kurumumuzca önem verilmektedir.

Bu nedenle, sağlık tesislerinin nitelikli hizmet genişlemesi (yoğun bakım, palyatif bakım, yanık ünitesi, KVC, ÇAMATEM, AMATEM, ÇİM vb.) yaparak büyümeleri ve hizmet sunumunu çeşitlendirmeleri için, genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından yatırım ödeneği ayrılmıştır. Bu ödenek, nitelikli hizmet genişlemesi yapan sağlık tesislerinin taleplerinin Kurumumuzca uygun görülmesi halinde ilgili sağlık tesislerine tahsis edilecektir. Nitelikli hizmet genişlemesi yapabilecek potansiyeli olan sağlık tesislerinin, bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, hizmet açığı olan hizmetleri projelendirip Kurumumuzun onayına sunması ve finans desteği alarak bu hizmetleri hayata geçirmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bu yatırımların maliyetlerinin tamamının Kurumumuzca karşılanacağı düşünüldüğünde, bu durumun ilgili sağlık tesislerine herhangi bir ek maliyet getirmeyeceği değerlendirilmelidir.

Ayrıca, bu hizmetlerin yanı sıra, enerji verimliliği kapsamında yakıt dönüşümü, yeni sağlık tesisi açılması da Kurumumuzca desteklenmektedir.

Bu itibarla, sağlık tesislerinin nitelikli hizmet genişlemesi giderleri, enerji tasarrufu sağlayan ve ısınma maliyetlerini düşüren her türlü yakıt dönüşümü giderleri ve hizmete yeni açılacak sağlık tesislerinin ihtiyaç duyduğu giderleri dışında Kamu Hastane Birliklerine 2015 yılında herhangi bir ilave ödenek gönderilmeyecektir.

Yukarıda bahse konu edilen hizmetlerin yatırım hizmeti kapsamında olması nedeniyle, bu konuda 6.1 mamül mal alımları (Makine-Teçhizat) ve 6.7 Bakım Onarım giderlerine ait ödenek taleplerinin Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı (Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire Başkanlığı) nezdinde yapılması, anılan Kurum Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan inceleme neticesinde uygun görüşle Kurum Başkan Yardımcılığımıza iletilen ödenek taleplerinin, mali açıdan (Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı) değerlendirilmesini müteakip ödenek taahhüt/tahsis işlemleri gerçekleştirilecektir.

Kamu Hastaneleri Birliklerinin 2015 yılı finans yönetimlerini yukarıdaki belirtilen açıklamaları göz önünde bulundurarak yürütmesi ve bu konuda bağlı sağlık tesislerinin bilgilendirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.