Kategoriler
Duyurular Haberler Manşet

İşyerinde baskıya uğruyorsan bu haber sana! *önemli

ARKADAŞLAR HASTANELERDE MOBBİNG BÜYÜK BİR SIKINTI LÜTFEN BU HABERİN DAHA FAZLA MAĞDURA ULAŞMASINA DESTEK OLUN  PAYLAŞIN!

Uzman olarak görev yaparken tehdit, aşağılama, mobbing ve benzeri davranışlara planlı ve sürekli olarak maruz bırakıldığını öne süren A.K., benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli soruşturma ve işlemlerin yapılması talebi ile Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu. KDK, gerekli incelemeleri yaparak vatandaşı haklı buldu ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı’na tavsiye kararı gönderdi.

Uzman olarak görev yapmakta iken aşağılayıcı ifadelere maruz kaldığını, sürdürülmek ve disiplin cezası verdirilmek ile tehdit edildiğini ileri süren A.K., muhakkik raporunun baskı ile aleyhine yazdırtılarak uyarma cezası verildiğini iddia etti. A.K., savunması alınmadan ceza verildiği için Disiplin Kurulunun cezayı usul yönünde bozduğu, A.K., daha sonra savunmasının alındığı ve uyarma cezası ile cezalandırıldığını iddia etti. Şikâyetçi A.K. kablolama konusunda hiçbir tecrübesi olmadığı halde kablo kontrolü için 3 kez yıldırma amacıyla görevlendirildiğini öne sürdü. 6 aylık süreçte 3 kez sözlü ve 2 kez yazılı izin talebine cevap verilmeyerek reddedildiğini ve diğer personele işletilmeyen bir usul ile 4 günlük sıhhi raporunun uygunluğuna ilişkin görüş talep edildiğini öne sürdü. A.K, Ankara’da doktora öğrencisi olmasına rağmen, Yer Değiştirme Kurulu kararı ile personelin yeterli olmaması gerekçe gösterilerek başka bir ile atandığını ileri sürdü. Hiçbir tecrübesinin olmadığı birime görevlendirilen A.K, mesleğini yapamayacağı inancı ve Ankara’da devam etmekte olan eğitimi dolayısıyla istifa ettiğini belirtti. A.K. mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli soruşturma ve işlemlerin yapılması talebi ile Ombudsmana başvurdu.

YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

KDK, TÜİK’ten bilgi belge talebinde bulundu. TÜİK, KDK’ya gönderdiği cevabi yazıda, mesai saatleri hususunda 30 dakikalık tolerans tanındığını, mesai saatlerine uymayan personele disiplin işlemlerinin başlatıldığı, bunun sadece A.K’ye yönelik bir işlem olmadığını bildirdi. Cevabi yazıda, aynı birimdeki iki personelin daha mesaiye geç gelme ve erken çıkma alışkanlığı nedeniyle disiplin cezası ile uyarıldığı ve bu durumun A.K’nin şahsına yönelik kasıtlı bir uygulama olmadığının göstergesi olduğu ve aynı daire başkanlığında aynı sayıda devamsızlığı olduğu halde disiplin cezası almamış personelin bulunmadığı Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında ihtiyaca binaen ve görülen lüzum üzerine şikâyetçinin atamasının 2. Bölgede yer alan bir bölge müdürlüğüne yapıldığı kaydedildi.

UYARMA CEZASI VERİLMESİ HAKKANİYETE AYKIRI BULUNDU

Şikâyeti inceleyen Baş Ombudsman M. Nihat Ömeroğlu, A.K.’nın kuruma geç geldiği zamanlar mesaiyi gecikmeli tamamlaması iyi niyetinin göstergesi olarak değerlendirilebilecekken, geçmiş hizmetleri ve daha önce bir disiplin cezası almaması gözetilmeksizin idare tarafından uyarma cezası verilmesinin hakkaniyete aykırı olduğu tespitinde bulundu. Nihat Ömeroğlu, A.K’ye 6 ay boyunca yıllık izin kullandırılmaması ile ilgili kamu yararı koşullarının oluşmadığı, TÜİK gibi büyük bir Kurumda A.K’nin istediği tarihlerde izin kullandırılması halinde idarenin işlerinin aksayacağı yönünde somut bir delil de ortaya konulamadığından, idarenin bu yöndeki açıklamaları yeterli bulunmadığı değerlendirmesinde bulundu. Nihat Ömeroğlu, A.K’nin görev yaptığı birinci bölgedeki 8 yıllık zorunlu çalışma süresini doldurmadığı, herhangi bir yer değişikliği talebinde de bulunmadığı, bulunsa dahi mevzuat gereğince aynı bölge içinde yer değişikliğinin yapılabileceğini kaydetti. Ömeroğlu, ayrıca A.K’nin ikinci bölgede yer alan iller arasında sayılan ile fiili zorunlu çalışma süresini doldurmaksızın resen atanmasının TÜİK Başkanlığı Personel Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne aykırı olduğunu bildirdi. Baş Ombudsman Ömeroğlu, A.K. hakkında yapılan işlemlerin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığının tespitiyle bu işlemleri yapanların hatalı davrandıklarını hiyerarşik ve sıralı amirlerince kabul etmeleri yönünde TÜİK Başkanlığı’na tavsiye kararı gönderdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.