Kategoriler
Haberler

Malulen emeklilik için ne gerekiyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu, malulen emekliliğin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Çalışma gücünün en az yüzde 60’ını veya vazifesini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybedenlerin malulen emekli olabileceği açıklandı. SGK; malulen emeklilik için hastaneden alınan sağlık raporunun geçerli olmaıdğının, kurum tarafından verilecek sağlık raporunun dikkate alındığını duyurdu.

SGK, resmi internet sitesinde vatandaşların çeşitli sorularını cevaplandırıyor. “Kimler Malul Sayılır?” sorusunu cevaplandıran SGK, açıklamasında, “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (4/a lı) ve kendi adına ve hesabına bağımsız (4/b li) çalışan sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60’ını kaybedenler. Kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az yüzde 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum (SGK) Sağlık Kurulu’nca tespit edilen sigortalılar malul sayılır. Sigortalıların sağlık hizmeti sunucularından alacakları maluliyete ilişkin raporlar, kanuna göre malul sayılmaları için yeterli değildir. Sigortalının malul sayılabilmesi için, çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60’ını kaybettiğinin Kurum Sağlık Kurulu’nca tespit edilmesi gerekir.” denildi.

SGK Sağlık Kurulu’nca malul sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmeleri için; en az on yıldır sigortalı olması ve toplam olarak bin 800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada; kişinin başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise sigortalılık süresine bakmadan bin 800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerektiği hatırlatıldı. Birden fazla sigortalılık statüsüne tabi çalışmış sigortalıların malullük başvurularında, en son hangi sigortalılık statüsünde çalışmışsa o statü dikkate alındığı açıklandı. SGK açıklamasında, sigortalı veya sigortalının işvereninin, maluliyet durumunun tespiti için sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvurmaları gerektiği vurgulandı.

MALULLÜK AYLIĞI HANGİ HALLERDE KESİLİR?

Malullük aylığının sigortalıların 5510 Sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları, kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun ortadan kalkması hallerinde kesiliyor. Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özrü bulunan sigortalılara malullük aylığı bağlanmıyor. Bu sigortalılar erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu durumdaki sigortalılara; 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3 bin 960 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemiş olmak koşuluyla özel statüde yaşlılık aylığı bağlanıyor.

HANGİ HASTALAR MALULEN EMEKLİ OLABİLİYOR?

Öte yandan çalışan kişinin malulen emekli sayılabilmesi için gerekli olan ve Eylül 2013’te Maluliyet Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerden bazıları şöyle sıralandı: “Kemik iliği nakli hariç tüm organ nakilli hastalara ve tüm kanser hastalarına koşulsuz maluliyet hakkı veriliyor. Böbrek nakli sonrası uygulanan kontrol muayeneleri ise bir buçuk yıldır uygulanmıyor. Diyalize girmeyen kronik böbrek yetmezliği, ağır elektrolit bozuklukları, otizm, MS, parkinson, alzheimer, demans, sara, astım, KOAH, uyku bozuklukları, sindirim sistemi kanamaları, ülseratif kolit, kaşeksi, kronik pankreatit hastalıkları da malulen emeklilik için yeterli sayılıyor. Kişinin çalışmasına imkan tanımayan genetik hastalıklar. Yardım olmaksızın yürüyemeyen sigortalılar. Travma sonrası stres ve obsesif-kompulsif bozuklukları da maluliyet sebebi sayılıyor. Şeker hastalığı sonucu kişinin, en az 3 organının orta ve ileri düzeyde bozulması maluliyet kriteri olarak kabul ediliyor.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.