Kategoriler
Haberler Manşet Mevzuat

Mecliste sağlıkçılara zam için kanun teklifi *YENİ

CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, 14 Mart Tıp Bayramı’nın yaklaştığı günlerde sağlık çalışanlarının özlük haklarını meclis gündemine taşıdı. Demir, ek ödemelerin emeklilik maaşlarına yansıtılması ve sağlık çalışanlarının fiili hizmet zamlarından yararlanabilmesi için kanun teklifi verdi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Nurettin Demir

Muğla Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Gerek ulusal düzenlemelerle gerek uluslararası sözleşmelerde yer alan düzenlemelerle yaşama hakkı ve sağlık hakkının önemli birer temel hak olarak gösterilmektedir. Bireylerin en temel haklarından olan yaşama ve sağlık hakkından bireylerin tam anlamıyla yararlanabilmesine ilişkin hizmet veren alan sağlık hizmetleri alanı, çalışanlar ise sağlık hizmetleri çalışanlarıdır.

Sağlık hizmeti sunumunda görev alan sağlık çalışanlarına maaş, döner sermaye ve ek ödeme biçiminde üç çeşit ödeme yapılmaktadır. Sağlık hizmeti sunumunda görev alan sağlık çalışanlarına yapılan ödemeler gözönünde bulundurulduğunda, sağlık çalışanlarının emekli olmaları halinde emekli maaşlarına yalnızca maaş ödemesi ve döner sermaye sabit ödemeleri yansıtılmaktadır.

Böylesine önemli bir görevi ifa eden sağlık hizmeti çalışanlarının, aktif çalışma hayatlarını sonlandırmaları neticesinde hayatlarının geriye kalan kısmını refah içinde geçirmeleri için kendilerine ödenen emekli maaşının da belirli bir düzeyin üzerinde olması gerekmektedir. Sağlık hizmeti çalışanlarının emekli maaşlarının miktarı, kendilerine ödenen maaşın ve döner sermaye sabit ödemesinin emekli maaşlarına yansıtılması neticesinde belirlenmektedir. Ancak bu durum hali hazırda emekli maaşlarında kabul edilebilir ve makul bir artış sağlamamaktadır. Yapılan döner sermaye ek ödemelerinin, sağlık çalışanlarının emekli maaşlarına yansıtılmaması, sağlık çalışanlarının aldığı emekli maaşının daha az miktarda olmasına yol açmaktadır. Döner sermaye sabit ödemelerinde ise sadece hekimlere yapılan sabit ödemelere aylıklara ilişkin hükümler uygulanırken ve bu ödemeler emekli maaşlarına yansıtılırken, hekim dışındaki sağlık çalışanlarına yapılan sabit ödeme emekli maaşına yansıtılmamaktadır. Sabit ek ödemelerin, ek ödemelerin tamamının (hekim dışı personele hiç) emekli maaşlarına yansıtılmaması adaletli olmamaktadır.

Bu da sağlık çalışanlarının emekli olmaları durumunda, yaşam standartlarının daha alt düzeyde kalması sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Bu kapsamda bu teklifle, sağlık çalışanları arasındaki adaletsizliğin giderilmesi amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1: Sağlık hizmeti çalışanlarına yapılan tüm ek ödemelerin emekli maaşına yansıtılması amaçlanmıştır.

MADDE 2: Uygulanma alanı kalmadığı için madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 3: Yürürlük maddesidir.

MADDE 4: Yürütme maddesidir.

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1: 01/04/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanuna Ek Madde 5 eklenmiştir.

“Ek Madde 5: Bu kanuna göre personele ödenen her türlü döner sermaye ek ödemelerine hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.”

MADDE 2: 01/04/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanuna Ek Madde 3’ün 1. Fıkrasından “Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.” cümlesi çıkarılmıştır.

MADDE 3: Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4: Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.