Kategoriler
Duyurular Haberler Manşet

Sağlık Bakanlığı bu SKANDALA ne diyecek?

Böyle adaletsizlik olmaz, lütfen asistan hekimlere destek için bu haberi paylaşalım!

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi ile ilgili sorunlarımızı buradan sizlere ve tüm yurttaki meslektaşlarımıza iletmek desteğinizi hissetmek istiyoruz.

Hastanenin acil servis eğitim kliniği olmadığından dahili ve cerrahi grup nöbetleri tutulmaktadır. Hal böyleyken anestezi, psikiyatri ve patoloji asistanları dahili grup nöbeti tutarken KBB, genel cerrahi, üroloji, ortopedi cerrahi grup nöbeti tutmakla yükümlü kılınmıştır.

Yıllar içerisinde sistemde ufak tefek değişiklikler olsa da acil servis hizmetlerinde hastanenin tüm yükü nöbetlerde asistanlara yıkılmış durumda idi. Yaklaşık 2 yıl önce dahili grup asistanları tarafından bu durum yargıya taşınmış ancak idare mahkemesi hastane lehine karar vermişti. Daha sonra İstanbul, İzmir gibi diğer şehirlerde bulunan asistan arkadaşların açtığı ve kazandığı davalar sonucunda temyize giden dosya asistanlar lehine yürütmeyi durdurma şeklinde sonuçlandı ve tebliğ edildi. (Danıştay 5. Dairesinin 17.09.2014 tarihli E 2014/6296 sayılı kararı gereğince).

Hastane yönetimi bunun üzerine dosyada belirtilen anestezi, psikiyatri ve patoloji branş asistanlarının 01.01.2015 tarihi itibari ile acil servis nöbetlerinden çıkarılmasını kararlaştırdı ve uyguladı. Buna istinaden bir dilekçe ile yönetime cerrahi branş asistanlarının da acil nöbetlerinden muaf tutulmasını talep ettik. Ancak yönetim yasal mazeretimiz olmadığından bu durumun mümkün olmadığını bildirdi.

Aralık 2014 tarihinde Ankara 5.İdare Mahkemesine başvurarak hakkımızı yasal yollardan aramaya başladık.(2014/2235-İdare dava dosyası) Şu ana kadar mahkeme tarafından hastaneden savunma istenmiş olup henüz bir sonuç gelmemiştir. Biz bir yandan mahkeme sonucunu bekleyelim yönetim bize bu nöbetleri tutturmaya devam etmektedir.

Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun Resmi Gazetede 26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayı ile yayınlanmış yönetmeliğin 11/4.Maddesine göre “Uzmanlık öğrencileri,uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez” denmiştir.

Aynı hastanede çalışan, Tıpta Uzmanlık Sınavı sonucu ile tercih ettiğimiz branşlarda eğitim gören biz asistanların hepsi için bu hüküm geçerlidir ve şu halde bize hukuk dışı muamele edilerek nöbet tutturulmaktadır. Bu eşitlik ilkesine hakkaniyete aykırıdır. Meslektaşlarımızı bu eşitsizlik ve hukuk dışı uygulamaya karşı yanımızda görmek, desteğinizi hissetmek istiyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.