Kategoriler
Haberler

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu toplandı

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Yürütme ve Kongre Düzenleme Kurulu, 22 Mart 2015 Pazar günü TTB’de toplandı. Yeni dönem çalışma programının ele alındığı toplantıda, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi ile ilgili hazırlık süreci değerlendirildi.

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU

YÜRÜTME VE KONGRE DÜZENLEME KURULU TOPLANTI RAPORU

Tarih: 22 Mart 2015

Yer    : TTB Merkez Konseyi binası, Ankara

Katılımcılar:

Hasan Oğan, Mevlüde Karadağ, Bülent Kavuşturan, Özlem Duyan, Şadiye Çetintaş, İsmail Bulca, Arif Müezzinoğlu, İbrahim Akkurt, Remzi Altunpolat, Nezaket Özgür, Seyhan Erdem, Özlem Azap.

Bilgilendirme:

Çanakkale Tabip Odası, Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği, İstanbul Sağlık Çalışanları Meclisi, Acil Klinik Ortamında Mesleki Riskler Değerlendirme çalışması, Ankara Tabip Odası’nca yürütülen Meslek Hastalıkları Konseyi’ne ilişkin bilgiler aktarıldı.

Kongre Organizasyonu:

—     Kurucu üyelerin yanı sıra düzenleyen-destekleyen kurumlar, düzenleme kurulu ve bilimsel danışma kurulu üyeleri güncelleştirildi.

—     Kongre programı konu başlıkları ve konuşmacılar üzerinden şekillendirildi ve programın netleşmesi ile birlikte Çalışma Grubu ile paylaşılması vurgulandı.

—     Kongre’ye öğrenci katılımının önemi vurgulandı ve kurumların bu konuda öğrencilere olanak yaratması gerektiği görüşüldü.

—     Kongre’de toplantı saatlerine uyum konusunda özenli davranılmasına karar verildi.

Çalışma Grubu Yeni Dönem Çalışma Programı

—     Sağlık çalışanlarını temsil eden kurumların üyelerinin haklarını korumak açısından ilgili sağlık kurumlarına (işyerlerine) 6331 sayılı kanun ve diğer mevzuatlar çerçevesinde uyulması gereken yasal hükümlerin, yükümlülüklerinin hatırlatılması ve uygulanması yönünde kurumsal yazı yazılmasına karar verildi.

—     Basına yansıyan ya da duyumu alınan sağlık çalışanlarının yaşadığı iş kazası ve meslek hastalığı olaylarında ilgili kurumdan-işyerinden bilgi istenmesi, yasal süreçlerin başlatılıp başlatılmadığının sorulması ve olumsuz durumlarda durumun adli mercilere, Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili bölümlerine iletilmesine karar verildi.

—     Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yazılı olarak cevaplaması yönünde;

a.      Sağlık çalışanlarında tespit edilen tüberküloz vakalarının meslek hastalığı olarak değerlendirilip değerlendirilmediği, kurumsal yaklaşımlarının ne olduğunun tespiti,

b.      Sağlık çalışanlarının uğradıkları şiddet ve beyaz kod bildirimi sonucu başlayan yasal süreçlerde şiddet olaylarının iş kazası olarak bildirimlerinin yapılıp yapılmadığı, yapılmadıysa kurumsal yaklaşımın ne olduğu konusunda soru önergelerinin hazırlanması ve sorulmasının sağlanması

yönünde girişimde bulunulmaya karar verildi.

—     Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu web sayfasında sağlık çalışanlarının yaşadığı iş kazası, meslek hastalığı ve işe bağlı ölüm olaylarının bildirilmesine yönelik bir sistem oluşturulması kararlaştırıldı.

—     Geçen yıl yapılan ve bundan sonra her yıl tekrarlanacak olan “Sağlık Çalışanlarında Mesleki Risklerin Değerlendirilmesi” anketinin 15 Nisan 2015 tarihinden itibaren başlatılmasına ve geniş katılımın sağlanması yönünde tüm kurumların katkı sunmasının gerektiği konusunda mutabık kalındı.

—     3 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da Çalışma Grubu ve İstanbul Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Meclisi’nin birlikte düzenleyeceği “Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım” Çalıştayı’nın en geniş duyurusunun yapılması ve katılımın artması yönünde kurumların çalışma yapmasına karar verildi.

—     Kongre öncesi sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliğine ilişkin sorunlara gerek sağlık çalışanlarının gerekse kamuoyunun daha fazla dikkatini çekmek, çalışma grubunda yer alan kurumların etkinliklere katılımlarını arttırmak üzere Sağlık Bakanlığı önünde kitlesel basın açıklaması yapılmasına karar verildi.

—     5. Kongre, kitlesel basın açıklaması ve diğer çalışmaların değerlendirilmesi yönünde çalışma grubunun geniş katılımla Haziran ayında toplanması kararlaştırılarak toplantı bitirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.