Kategoriler
Duyurular Haberler Manşet

Sözleşmeli kadroya geçip maaşını arttırmak isteyenlerin dikkatine *ÖNEMLİ

Sağlık Bakanlığı’na sağlık tesislerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan Uzman Tabip (Acil Tıp / İlk ve Acil Yardım) ve Tabip unvanında görev yapan personelden, sağlık tesislerimize Maliye Bakanlığınca vize edilen sayının tamamı kadar personelin kura ile 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli statüye geçişi yapılacaktır.

[divider]

GENEL SEKRETERLİKLERCE YAYINLANACAK İLAN METNİ

4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilen sözleşmeli sağlık personelinin işe alınmaları ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen, “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” 11.02.2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesislerinde Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp / İlk ve Acil Yardım) unvanlarında görev yapan personelden, 2015 yılı için 4924 Sayılı Kanuna göre sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmesi uygun görülen personel sayılarının Maliye Bakanlığınca vize edildiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda; Anılan yönetmeliğin 5. maddesinin (ı) fıkrası çerçevesinde, Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp / İlk ve Acil Yardım) unvanlarındaki personelden, İlimiz …. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerine vize edilen kadroların tamamı için kura ile 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli statüye geçiş işlemi yapılacaktır.

Söz konusu sözleşmeli statüye geçiş işlemi; Genel Sekreterliğimiz İdari Hizmetler Başkanlığınca oluşturulan komisyon tarafından, aşağıda belirlenen Usul ve Esaslar ile belirlenen kura takvimi çerçevesinde, …. Salonunda gerçekleştirilecektir.

Bu doğrultuda; anılan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için:

USUL VE ESASLAR

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili mevzuata göre Komisyonca değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır.

b) Aynı unvan ve branşta olmak kaydıyla aynı birimdeki sözleşmeli pozisyon sayısı, çalışan personel sayısı kadar olması durumunda kura işlemine gerek kalmadan sözleşmeliye geçiş işlemi direkt olarak yapılacaktır.

c) Aynı unvan ve branşta olmak kaydıyla, aynı birimdeki sözleşmeli pozisyon sayısının, çalışan personel sayısından az olması durumunda kura ile sözleşme imzalayacak personel tespit edilecektir.

d) Genel Sekreterliğimizce kura işlemi iki oturum şeklinde yapılacaktır.

Birinci oturumda, sağlık tesislerimizde görevli personelin sadece kendi sağlık tesisi için açılan yerlere kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır. Dolayısıyla personel, I. Oturum için sadece asli görev yerindeki pozisyon için müracaatta bulunacaktır.

İkinci oturumda sadece görev yaptıkları yerler dışındaki diğer sağlık tesislerindeki boş pozisyonlara kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.  Birinci oturumda yapılacak yerleştirme işlemleri sonucunda boş kalan yerler çalışma takviminde belirtilen tarihlerde ilan edilecek olup, ikinci oturum için tercihler bu liste doğrultusunda yapılacaktır. Personel II. Oturum için asli görev yerleri dışındaki münhal yerlere müracaat edebilecektir. Personelin asli görev yerlerinde durumuna uygun boş pozisyon bulunması durumunda diğer pozisyonlar için yaptığı başvurular değerlendirilmeyecektir.

e) Devlet hizmeti yükümlülerinin görev yerleri 3359 sayılı Kanun gereği değiştirilemediğinden ancak görev yaptıkları birimdeki boş sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapabileceklerdir. Dolayısıyla bu durumdaki personel ikinci oturum için ilan edilecek yerlere tercih işleminde bulunamayacaktır.

f) Halen ücretsiz izinde olan personel, sağlık tesislerimizdeki asli görev yerlerinde görevlerine başlayıp- belirtilen takvim süresine uygun olarak müracaat etmeleri durumunda kuraya katılabilecekledir.

g) Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp / İlk ve Acil Yardım) pozisyonlarının tamamı, ilgili unvan ve branştaki personelin pozisyonun bulunduğu sağlık biriminin Acil Servislerinde istihdam edilmek üzere kullanılacaktır.

h) İki oturum şeklinde yapılacak olan kura işlemi, başvuruda bulunan adayların huzurunda, katılımcılara açık olarak ilgili komisyon tarafından yapılacaktır.

i) Genel Sekreterliğimizce yayımlanacak kura sonuçlarına göre yerleşen personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.

AÇIKLAMA:

1- Daha önce anılan Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmesini feshederek görevinden ayrılmış personelle ilgili, hizmet sözleşmesinin 11 inci maddesinde yer alan, “İlgili, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Usulüne uygun fesih ihbarı bulunmaksızın görevinden ayrılanlar, dört yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmünün Genel Sekreterliklerce göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

2- Acil Servislerde 4924 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken, başka servislerde görevlendirilecek personelin, 657 sayılı Kanuna göre kadrolu görevine (eski görevine) dönmeden servis değişikliği yapılmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.