Kategoriler
Haberler Manşet

Aile hekimlerine hafta sonu nöbet ceza puanı 4 kart arttı

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Metin Aydın, aile hekimlerinin hafta sonu nöbetlere gitmemeleri üzerine Sağlık Bakanlığı’nın hekimlere verilen ceza puanını dört kat artırdığını söyledi. Daha önceden nöbete gitmeme ceza puanı 5 iken bugün 20 puana çıkarıldığını belirten Aydın, “Sağlık Bakanlığı aile hekimlerine aba altından sopa gösterme sevdasından vazgeçmemiş, çalışanlara zulüm ve cezada daha nasıl mahir olurum yollarını aramaya başlamıştır.” dedi.

Sağlıkta aile hekimlerinin son 2 yıldır gündemlerinin nöbetler olduğunu belirten Aydın Tabip Odası Başkanı Metin Aydın, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) hastalarla aile hekimlerini daha çok buluşturma adına nöbet uygulamasını ASM’lere kaydırdı ve adına nöbet değil uzatılmış mesai denildi. Ama cumartesi mesaisine aile hekimliği çalışanları katılım sağlamadı ve en önemlisi hastaların bu yönde başvuru ve taleplerinin olmadığı geride kalan 4 ay içinde rakamsal olarak görüldü. Sağlık Bakanlığı’nın ezberi aile hekimliğinde çalışanların kararlı duruşu ile bozulmuştur. Ezberi bozulan Sağlık Bakanlığı aile hekimlerine aba altından sopa gösterme sevdasından vazgeçmemiş, çalışanlara zulüm ve cezada daha nasıl mahir olurum yollarını aramaya başlamıştır.”

Sağlık Bakanlığı’nın bir hafta önce ‘Aile Hekimliği Ödeme ve Seçme Yönetmeliği’ni çıkararak aile hekimliğinde puan uygulamasını değiştirdiğini ifade eden Aydın, “Bu yönetmelikle sözleşme, ücretlendirme, kesintiler ve nöbetlerle ilgili pek çok konu yeniden düzenleniyor. Yönetmelikte ceza puan sayısı ve içeriği artırılmakta, nöbete gitmeyen aile hekimine daha önce 5 olan ceza puanı 20 ye yükseltilmekte. Sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 50 ceza puanına getirildi. 46 adet işlemde veya faaliyette 3 ile 50 ceza puanı arasında değişen yaptılar getirilmektedir. Hiç bir meslek grubunda bulunmayan ceza puanı uygulaması ile aile hekimlerinin iş güvencesi tehdit edilmekte, 2 yılda 100 ceza puanı alan hekimin sözleşmesi fesih edilmektedir. Bu yönetmelik aile hekimlerine yeni angaryalar getirmekte, çalışanların anayasa ve ILO sözleşmeleri ile güvence altına alınmış izin ve dinlenme haklarına apaçık aykırılık teşkil etmektedir. Hekimler bu yönetmelik ile sağa dönse ceza, sola dönse ceza yaptırımları ile karşı karşıya kalmışlardır. Cezalarla yol almak ve bu yönde uygulamalar yapmak zalimlerin işidir.” ifadelerini kullandı.

Aile hekimlerinin hali hazırda iş yüklerini artıran ve hekimlik ile ilgisi olmayan pek çok görevi yapmakla yükümlü olduklarını beyan eden Aydın, sözlerine şöyle devam etti: “Çalışma şartlarını ağırlaştıran ve yeni görev yükümlülükleri getiren yaptırımlarla karşı karşıya kalmışlardır. Aile hekimleri yapmaları gereken asıl işlerden uzaklaşmış, idareciler tarafından uygulanan baskılarla mesleklerinden soğumuş, sundukları aile hekimliği hizmetlerinde vatandaş aleyhine gelişmeler olmaya başlamıştır. Nitekim bebek aşılama oranları azalmaya başlamış, daha önce görülmeyen kızamık gibi hastalıklar hortlamış, tüberküloz vakaları artmış, hastaların sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranları azalmaya başlamıştır. 20 ceza puanı üzerinden kurulacak baskı ile aile hekimliği çalışanlarının nöbete gitmesini sağlayacağını düşünen Sağlık Bakanlığı’nın halkın yararına yapacağı çok daha önemli stratejileri olmasını beklemekte vatandaşın hakkıdır. Her zaman kendi hastalarına ve vatandaşlara yardımcı olan, onların sorunları ile birebir ilgilenen aile hekimlerini işinden etmeye çalışan Sağlık Bakanlığı’na, aile hekiminden memnun olan vatandaşlarında vereceği bir yanıtı mutlaka olacaktır. Tüm bu yaşananlara baktığımızda bir anlamda aile hekimliği, Sağlık Bakanlığı’nın çıkardığı yönetmeliklerle aile hekimlerinin gerekçeli itirazları ve akılcı çözüm önerilerini dikkate almayan Sağlık Bakanlığı tarafından adeta bitirilmek istenmektedir. ASM’de çalışan meslektaşlarımıza hali hazırda yüklenmiş bulunan ve hekimlikle de ilgisi bulunmayan pek çok görev ortada iken çalışma şartlarını ağırlaştıracak ilave görevlerin tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Aydın Tabip Odası olarak ASM’de çalışan meslektaşlarımızın hafta sonu nöbet konusunda yanındayız ve her türlü hukuki katkı dahil olmak üzere her türlü desteği vereceğiz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.