Kategoriler
Haberler Manşet

Türkiye akademik başarıda OECD sonuncusu

Türkiye’nin son yıllarda eğitim alanındaki başarısızlıkları uluslararası raporlara da yansıyor. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’na (PISA) göre Türkiye, matematik ve fen bilimleri okuryazarlığında OECD ülkeleri arasında Meksika’nın arkasından en kötü performansı sergileyen ülke oldu. OECD’ye yeni üye olan Şili’nin son sırada yer alması sayesinde sondan üçüncülüğe yükseldi. Türkiye, PISA 2012’de toplam 65 ülke arasında genel ortalamada 45. sırada. Matematikte 44, okuma-anlama becerilerinde 42, fen bilgisi’nde ise 43. sırada. İngilizce yeterlilik düzeyi sıralamasında da 24 Avrupa ülkesi arasında sondan birinci, 63 ülke arasındaysa 47. sırada yer alıyor. Aktif Eğitimciler Sendikası, bu konuya çözüm üretmek için, “Akademik Başarının Önündeki Engeller” ana başlığıyla konuyu masaya yatırdı. Gediz Üniversitesi’nin evsahipliğindeki çalıştaya eğitim yöneticileri, öğretmen, veli ve akademisyenlerden oluşan 45 kişi katıldı. Programda Aktif Eğitimciler Sendikası Genel Başkan yardımcıları Hayati Durmuş ve Osman Öztürk de gözlemci olarak yer aldı.

Durmuş, çalıştayda yaptığı konuşmada Aktif Eğitim-Sen’in, çözüm önerisi üretmediği hiçbir problemi tenkit etmemeyi prensip edindiğini belirterek, “Bu ülkede, hattâ dünyada eğitim sistemimizin problemlerini doğru teşhisle beraber isabetli çözümlerle tedavi edebilecek yegâne topluluk eğitime gönül vermiş, gelecek nesillerin istikbali için kendi ikbalinden bile vazgeçebilen, cüzdanlarıyla değil vicdanlarıyla, yürekleriyle hareket edebilen, bilgili, becerili, tecrübeli, donanımlı, kabiliyetli, objektif ve bilimsel düşünebilen, hakkın, hukukun, adaletin ne demek olduğunun farkında olan, diğerkâmlık ve fedakârlıkta örnekleri kendinden bir kültürün temsilcileri olan Aktif Eğitim’cilerdir.” dedi.

‘EĞİTİMDE HALİMİZ İÇLER ACISI’

Geçen yıl 2 milyon 7 bin 685 adayın girdiği YGS’de 900 bin adayın fen, 420 bin adayın da matematik testinden tek doğru yapamadığını hatırlatan Durmuş, şöyle devam etti: “Her testten 40’ar sorunun sorulduğu sınavda Türkçe ortalaması 18.7, sosyal bilimler ortalaması 11.2, temel matematik ortalaması 6.1 ve fen bilimleri ortalaması 3.5 soruda kaldı. İşte eğitimdeki içler acısı halimiz. Yine 1 milyon 287 bin 8. sınıf öğrencisinin katıldığı 2015 yılı 1. dönemi Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınav sonuçlarına bakalım. Her dersten 20’şer sorunun sorulduğu bu sınavda öğrenciler matematikte ortalama 7, Türkçe’de 11.9, din kültürü ve ahlâk bilgisinde 15.8, fen ve teknoloji 11.1, Atatürkçülük ve inkılap tarihinde 11.1, yabancı dilde 9 soruyu doğru yanıtlayabildi.”

‘İNGİLİZCEDE DE NOTUMUZ ZAYIF’

“İngilizce Yeterlilik Endeksi’nde ana dili İngilizce olmayan 750 bin kişiyi referans alarak 63 ülkenin İngilizce yeterlilik seviyeleri analizine göre de Türkiye’nin İngilizce seviyesi oldukça düşük.” diyen Durmuş, “İngilizce yeterlilik düzeyiyle ilgili yapılan sıralamada Türkiye 24 Avrupa ülkesi arasında sondan birinci, 63 ülke arasındaysa 47. sırada. Türkiye’nin notu, maalesef en kötü olan ‘Çok Düşük Yeterlilik’ düzeyinde. Orta düzeye tekabül eden İngilizce notu 56.93 iken Türkiye’nin notu 47.80’de kalmış. Türkiye’deki eğitimin haritası ortada. Eğitim, milli bir meseledir. Hiç zaman kaybetmeden ve çok acil olarak konuya müdahil olunmalı ve çözüm bulunmalıdır.” şeklinde konuştu.

Aktif Eğitim-Sen İzmir İl Başkanı ve Ege Bölge Koordinatörü Hasan Ovalı da, “Bugün eğitimin her kademesinde büyük sorunların olduğunu ve sorunların çözüm yollarının da olduğunu biliyoruz. Sorunların büyüklüğü ve çokluğu, onlara çözüm arama ve çözme gayret ve azmimizi asla azaltmamalı. Bugün bize, her zamankinden daha çok çalışmak düşüyor. Küsecek ve ‘bize ne’ diyecek ne vaktimiz ne de böyle bir lüksümüz var.” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.