Kategoriler
Haberler Manşet

Yine hastane müdürü saldırısı

Geçtiğimiz hafta öldürülen Dr. Kamil Furtun’u anma töreninde Çine Devlet Hastanesi’nde yaşanan Hastane Müdürü müdahalesinden  sonra farklı ve yeni bir hastane müdürü haberi de Kars’dan geldi. 

TTB Merkez Konseyi, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli göz hastalıkları uzmanı Yrd. Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay’ın bir hasta yakınının sözlü şiddetine ve ardından Hastane Müdürü Hüsnü Aktaş’ın sözlü ve fiziksel şiddetine uğramasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. TTB Merkez Konseyi, hekime saldıran hastane müdürünün görevden alınmasını istedi.

BASIN AÇIKLAMASI 

Doktora Saldıran Hastane Müdürü Görevden Alınmalıdır!

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli göz hastalıkları uzmanı Yrd. Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, 2 Haziran 2015 tarihinde poliklinikte hastalarını muayene ederken, sırasını beklemeden öncelikli olarak muayene olmak isteyen bir hasta yakınının sözlü şiddetine uğramıştır. Bu olayın hemen ardından muayene odasına izinsiz bir şekilde giren Hastane Müdürü Hüsnü Aktaş’ın sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kalmıştır.

Meslektaşımızın yakasını tutarak hakaret eden Müdür Aktaş, meslektaşımızı öldürmekle tehdit de etmiştir. Hastane çalışanları tarafından silah taşıdığı bilinen müdürün bu saldırgan tavrı hastanede korku ve paniğe neden olmuştur.

Hastane yöneticilerinden beklentimiz sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirmeleridir. Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde halen randevulu sisteme geçilmemiş olmasının yanı sıra, hastanenin gerek sağlık emekçileri gerekse hasta ve hasta yakınlarının sağlığını direk olarak etkileyen hijyen koşulları açısından ciddi derecede geride olduğu bilinmektedir. Bunun yanında, tıbbi sekreterler, hemşire ve yardımcı sağlık personelleri taşeron firmalarda ucuz iş gücü olarak çalıştırılırken, hekimler yoğun iş yükü ve şiddet riski altında hasta bakmaya çabalarken, sağlıkçıların gerçek sorunları ile ilgilenmeyen yöneticilerin sağlık emekçilerine böyle saldırılarda bulunması kabul edilemez.

Hastanelerimizde bitmek bilmeyen şiddete kurban verdiğimiz Dr. Kamil Furtun’un acısı henüz dinmeden, bir başka meslektaşımızın hastane müdürü tarafından şiddete uğraması ve ölümle tehdit edilmesini kabul etmiyoruz. Hasta ve hasta yakınlarına bizleri hedef göstermekten çekinmeyen bu anlayış nedeniyle gece gündüz canımız burnumuzda çalıştığımızı haykırıp durduk.

Bu şiddet uygulayıcılarına bir de silahlı hastane yöneticilerinin eklenmiş olması sağlık politikalarının şiddeti nasıl ürettiğini, beslediğini, kapsadığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Can kurtardığımız hastanelerimizde yöneticilerin silah taşıması ve bu yöneticilerden birinin Dr. Halil Hüseyin Çağatay’a şiddet uygulaması tüm Türkiye’den hekimlerin tepkisini çekmiştir.

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Hastane Başhekimliği gecikmeden saldırgan hastane müdürünü görevden almalıdırlar. Saldırgan müdür görevden alınana kadar hekimler ve Türk Tabipleri Birliği konunun takipçisi olacaktır.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

“Yine hastane müdürü saldırısı” için 0 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.