CHP Sağlık Komisyonu Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi İçin Kanun Teklifi Verdi

CHP Sağlık Sistemi, Hastaneler ile Hasta ve Engelli Haklarını İnceleme ve İzleme Komisyonu Muğla MilletvekiliProf. Dr. Nurettin Demir, Antalya Milletvekili Dr. Niyaz Nefi Kara, İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Kayseri Milletvekili Dr. Çetin Arık, Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Bursa Milletvekilleri Dr. Ceyhun İrgil ve Ecz. Erkan Aydın, CHP’li hekim milletvekilleriyle birlikte sağlık personeline yönelik şiddetin önlenmesi için Türk Ceza Kanununda değişiklik yapan kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklifin gerekçesinde, tehdit, yaralama, öldürme suç tipleri dışında, sağlık hizmetinin kesintiye uğratılmasını, sağlık personeline emir vermek, baskı yapmak, nüfuz icra etmek veya her ne suretle olursa olsun hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs etmek fiillerinin ayrıca ceza yaptırımına bağlanarak, sağlık personelinin mesleki bağımsızlık ve güvenlik içinde çalışması hukuksal koruma altına alınmasının amaçlandığı belirtildi.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personeline yönelik şiddette her an yeni cinayetlerin işlendiği bir döneme gelindiğinin belirtildiği teklifte, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet geometrik bir biçimde artış gösterdiği, bu sebeple sağlık kuruluşları, yaşamın kurtarıldığı, hastalıkların sağaltıldığı, insancıl, barışçıl şifa yerleri olmaktan çıkıp, sağlık çalışanlarının yaşam ve sağlının her an tehlikede olduğu, çalışma barışının yok olduğu tehlikeli işyerlerine dönüştüğü ifade edildi. Sağlık hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesinin ancak güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarıyla mümkün olacağının belirtildiği gerekçede, “güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı; sağlık hizmetinin sunulabilmesinin, bireylerin tedaviye ulaşma haklarını kullanabilmesinin bir diğer deyişle hasta haklarının korunmasının da ön koşulunu oluşturmaktadır” denildi. Bu zamana kadar yapılan düzenlemelerin yetersiz olduğuna da değinilen teklifte, sağlık alanında görülen şiddet suçlarının önemli bir bölümü için kanunda tutuklama kararı verilemeyeceği, belirtilen ceza oranlarına sahip olduğu gibi tutuklama tedbiri bilindiği üzere hakimlerin takdirine bırakıldığı ifade edilmiştir. Teklifin sağlıkta şiddeti önlemeye elverişli ve yeterli düzenlemelerin yapılması amacıyla verildiği vurgulanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.