İstanbul Tabip Odası seçimlerine terör saldırısı uyarısı *ÖNEMLİ

24 Nisan’da yapılacak İstanbul Tabip Odası seçimleri yaklaşırken, İTO seçimlerine katılacak olan Özgür Hekimler Platformu olası terör saldırısı açısından İstanbul Tabip Odası yönetimini uyardı. ÖHP’nin yayınladığı bilgi notu şu şekilde:

ÖZGÜR HEKİMLER PLATFORMU’NDAN HEKİM CAMİASI VE KAMUOYUNA DUYURU VE UYARIMIZDIR

Özgür Hekimler Platformu (ÖHP) kurulduğu günden beri her zaman hekim yararı ve insan sağlığını öncelemiştir.

Hiçbir şey insanların yaşam hakkından daha önemli olamaz !

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu 24 Nisan 2016 Pazar günü Sultanahmet Meydanı’nda seçim yapılması kararını ilan etmiştir.
Aynı tarihte, seçimin yapılacağı Sultanahmet bölgesinde Vodafone İstanbul Yarı Maratonu organizasyonu vardır.

ÖHP olarak İTO, TTB, İstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Seçim Kurulu’na seçim tarihi, yeri ve bunlara bağlı olarak öngördüğümüz ulaşım sorunu, seçim ve can güvenliği konularında yazılı uyarılarımızı ve itirazımızı gerçekleştirdiğimizi duyuruyoruz.

Artan terör eylemleri nedeniyle ülkemizde büyük kentlerin büyük meydanları ve büyük kalabalıklar şu an itibarıyla ciddi güvenlik riskleri içermektedir. Maratona katılımcı sayısının çokluğu, Sultanahmet’e Maraton nedeniyle erişimin güçlüğü, seçim bölgesinin turistik bir alan olması, geçmiş saldırılarda hem Sultanahmet’in hem de Türk Tabipleri Birliği etkinliğinin hedef alınmış olması, seçim için seçilen tarih ve yerin güvenlik ve trafik açısından uygun olmadığını göstermektedir.

Sultanahmet bölgesi henüz 3 ay önce bir turist gurubunun toplu bir terör eylemine hedef olduğu bir alandır. Devamında Beyoğlu İstiklal caddesinde yine benzer bir bombalı terör saldırısı bir yabancı turist gurup hedef alınarak gerçekleşmiştir. Ayrıca yakın bir zamanda İstanbul’da önemli bir sportif karşılaşma terör ihbarı nedeniyle ertelenmiş, Türkiye’nin en büyük kulüplerinin maçlarında çevre yolların saatler öncesinden kapanması gibi olağanüstü tedbirler söz konusu olmuştur.

Ankara’da geçtiğimiz aylarda yapılan terör saldırısının hedefi olan organizasyonun düzenleyicilerinden birisi Türk Tabipleri Birliği’dir. Saldırının Türk Tabipleri Birliği üyelerini hedef almış olabileceği şüphesi kuvvetlidir.

İTO’ya bu konularda yönelttiğimiz tüm talep ve uyarılara karşın, hekimlerin can güvenliği hiçe sayılmış, bağlı bulundukları meslek odasının seçimlerinde oy kullanabilmeleri, özellikle maraton ile aynı tarih ve konumun belirlenmesi ile zorlaştırılmış ve katılımın artmasını engelleme amacı güdülmüştür.

Sonuç olarak, seçimlerin farklı bir tarihte ve konumda yapılmasını veya belirlenen tarihte yapılacaksa da ancak İstanbul Yarı Maratonu Organizasyonu’nun yapıldığı ilçe dışında başka bir ilçede, örneğin Baro seçimlerinin yapıldığı Haliç Kongre Merkezi’nde veya Dişhekimleri Odası seçimlerinin yapıldığı İTÜ Maçka Yerleşkesi’nde yapılmasını bir kez daha kamuoyu önünde Özgür Hekimler Platformu olarak ve tüm İstanbul hekimleri adına talep ediyoruz.

Önerdiğimiz seçim alanları turistik bölge dışında yer alan, spor organizasyonlarından uzak, güvenli giriş ve geçiş sağlanan, kontrol edilebilir, rahat ulaşılabilir konumda alanlardır.

Bu şekilde seçimin çok daha yüksek katılımla gerçekleşmesi ve seçim güvenliğinin gerektiği gibi sağlanması mümkün olabilecektir.

Bu adımın atılmasının, meslektaşlarımızın can güvenliği açısından bir zorunluluk ve hayati bir sorumluluk olduğu konusunda İTO Yönetimini, bununla ilgili tüm kamu görevlilerini, İstanbul Hekimlerini ve kamuoyunu uyarıyoruz.

Saygılarımızla,

ÖZGÜR HEKİMLER PLATFORMU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.