Mecburi hizmet atamalarında eş durumu ne olacak?

DOKTORLARIN AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASINA İLİŞKİN GÜNCEL “YÜRÜTMEYİ DURDURMA” KARARI HAKKINDA

Son günlerde tekrardan gündeme gelen doktorların aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmesi ve atanmasıyla ilgili Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı üzerine çeşitli söylentiler gündeme gelmiştir . Bu söylentilerde ilk etapta Danıştay’ın hangi esas numaralı dosyasında böyle bir karar verildiğine dair bir bilgi yer almamıştır ,haliyle böyle bir bilginin yer almaması haberin doğruluğu ve güncelliği hakkında şüphe uyandırmıştır. Daha sonra Türk Tabipleri Birliği’nin internet sitesinde yayınlanan haber ile söz konusu yürütmeyi durdurma kararının Danıştay 5. dairesi 2016/1628 Esas sayılı dosyası için verildiği anlaşılmıştır.

Bu hususta bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor ; söz konusu haberlerde bu haktan yararlanacak özel sektörde çalışan eşin, atama istenen yerde son 3 yıldan beri kesintisiz çalışıyor olması ve SGK primlerini tam yatırmış olması gerektiği belirtilmiştir. Ancak bu şart güncel bir şart değildir ,zira Resmi Gazetede 25 Ağustos 2015 tarihinde yayımlanan “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile ikinci fıkrasında yer alan “kesintisiz son üç yıl” ibareleri “başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün” şeklinde değiştirilmiştir. Yani buna göre artık kesintisiz çalışma ve 3 yıl şartları sona ermiş ,bunun yerine geriye dönük son 2 yıl içinde kesintili veya kesintisiz toplamda en az 360 gün SGK primi ödenmiş olması yeterli görülmüştür.

Peki tüm bu şartlar ortaya koyulduğunda bunların hepsi ne anlama geliyor ?

Buna göre yürütmeyi durdurma kararı ,itiraz ile kaldırılıncaya kadar eş durumu atamalarının önü açılmış durumda . Son iki yıl içinde en az 360 gün SGK primi ödemiş olan özel sektörde çalışan eşin yanına atama isteme hakkı tekrardan gündeme gelmiş durumdadır. Sağlık Bakanlığının yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmesi ve itirazın kabul edilmesi ihtimali elbette vardır , bu süreç ortalama 2-3 ay sürebilmekte. Bu süreç içinde elinizi çabuk tutmanızda her zaman fayda vardır.

Av. Zafer AĞBUGA

One comment

  1. Merhabalar. Ağustos atamasında eş durumu mazeret kurasına katılmayı düşünüyordum ancak Bolu ili B grubu hizmet grubu olmuş. Eşim sözleşmeli aile hekimliği yapıyor. Acaba eş durumu başvurum kabul edilir mi?

Esra için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.