Kategoriler
Basın Açıklaması Basından Haberler Manşet

Tabip Odamızdan Kirli Ellerinizi Çekin! #TTB #HHD

İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Selçuk Erez’in gaflet, delalet ve hatta hıyanet dolu terör destekçisi açıklamasını esefle kınıyoruz.

İTO Başkanı Dr. Selçuk Erez’in “barış” kılıfıyla, terörist başını Kürt kökenli vatandaşlarımızın temsilcisi ilan ederek; devletin siyasetinde kendince bir taraf imajı vermesi biz hekimleri derinden üzmüştür. Türk Tabipleri Birliği, ilgili kanunda belirtildiği üzere tabipler arasındaki mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı sağlamak, meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.

Mevcut Türk Tabipleri Birliği yönetiminin hekimlerin hak ve hukukunu korumak, gözetmek, sağlık politikalarına hekim gözüyle yön vermek, devlet politikalarının gelişmesine ve kalkınmasına ön ayak olmak yerine bölücü terör örgütü ya da örgütleri lehine bir tutum sergilediği gözlenmektedir.

Türkiye’nin dört bir yanındaki vatansever doktorlar, insan hayatı kurtarmak ve yaşama değer katmak için canla başla çalışırken bir Tabip Odası Başkanı’nın “barış kılıfıyla” bebek katilini yere göğe sığdıramaması; İstanbul Tabip Odası’nın ve ona yandaş zihniyetin terör örgütü seviciliğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Kutsal hekimlik mesleğinin anayasal kurumu olan tabip odaları, terör yandaşı alçak zihniyetlerin demokrasi ve barış kılıflarıyla teröre destek vereceği yerlerTabip Odamızdan Kirli Ellerinizi Çekin! #TTB #HHD değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin birliği ve bütünlüğüne kastedenlerin anayasal kurumlarımızı işgal etmelerine seyirci kalınamaz. Bu zihniyet Atatürk’ün kendini emanet ettiği biz Türk hekimlerinin temsilcisi olamaz.

Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast eden bu düşünce yapısının tabip odalarından derhal arındırılması her vatansever hekimin boynunun borcudur. Hain darbe girişimi sonrası oluşan milli birlik ve bütünlük anlayışı çerçevesinde bu hastalıklı zihniyete karşı tüm hekim arkadaşlarımızı birleşmeye ve odalarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.

HEKİM HAREKETİ DERNEĞİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.