Kategoriler
Duyurular Haberler

İzmir Kâtip Çelebi’yi kayıt heyecanı sardı

İzmir en genç devlet üniversitesi olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri başladı.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığının işbirliğiyle oluşturulan otomasyon sayesinde kayıtlar aksaklık yaşanmadan devam ediyor. Öğrencilerin kayıt heyecanına aileleri de ortak olurken; İzmir’in en yeni devlet üniversitesinde okumaya hak kazanan gençlere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının organizasyonuyla hazırlanan T-shirt ve tanıtım materyallerinden oluşan hediyeler takdim ediliyor.

Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesinde başlayan kayıt heyecanına ortak olan Rektör Vekili- Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Adem Tekinay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mehmet Ali Malas, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Hemşirelik Bölümü Başkanı Yard.Doç. Dr. Yasemin Tokem, Genel Sekreter Gülten Gültekin, Kâtip Çelebili olmaya hak kazanan tüm öğrencilere öğrenim hayatlarında başarılar diledi.

Bir dünya üniversitesi olma hedefiyle çıktıkları akademik yolda emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Rektör Vekili Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tekinay, “ Üniversitemiz, kendi alanında donanımlı, güçlü, dinamik, akademik alt yapısı ve öğretim üyeleri ile ; ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli, donanımlı, yetkin, lisan bilen, araştırma ve geliştirmeye önem veren, yenilikçi ve değişime açık mezunlar vermeyi amaçlamaktadır. Üniversitemiz her geçen gün daha da büyümekte ve gelişmektedir. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi modern bir dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerlemektedir” şeklinde konuştu.

Fakülte ve Yüksekokulların kesin kayıt tarihleri şöyle:

Sağlık Bilimleri Fakültesi – Hemşirelik(Türkçe) :03.09.2012

Tıp Fakültesi(Türkçe) :04.09.2012

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) :05.09.2012

Su Ürünleri Fakültesi (Su Ürünleri Mühendisliği) :05.09.2012

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği(İngilizce) :06.09.2012

İnşaat Mühendisliği(İngilizce) :06.09.2012

Makine Mühendisliği (İngilizce) :07.09.2012

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği(İngilizce) :07.09.2012

Yatay Geçişle Kayıt Tıp Fakültesi

Sağlık bilimleri Fakültesi – Hemşirelik bölümü :07.09.2012

20120904-183355.jpg

Kategoriler
Duyurular Haberler

Yarışma duyurusu

Sağlık çalışanlarını “Sevgi En İyi İlaçtır” temalı kısa film, öykü ve fotoğraf yarışmasına çağırıyoruz.  Sağlık çalışanları olarak, hastalarınızın sağlıklarına kavuşması için gösterdiğiniz çaba ve yaşadıklarınızı kısa filmlere, öykülere ve fotoğraflara dönüştürerek, tüm ülke ile paylaşmak ister misiniz?      Yarışma kısa film, fotoğraf ve öykü olmak üzere üç ana kategoride düzenlenmiştir.         Yarışma Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları dışında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına açıktır.        

Bir katılımcı yarışmaya her kategoride en fazla üç eser gönderilebilir.        

Katılımcılar daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş eserleriyle katılabilir.    

Yarışma Takvimi  Yarışma Başlangıç Tarihi                  

3 Eylül 2012  Son Teslim Tarihi                              

1 Şubat 2013  Jüri Değerlendirmesi                          

15 Şubat/1Mart 2013  Ödül Töreni ve Sergileme                  

14 Mart 2013  Geri Alımlar                                      

15 Mart 2013    

Yarışma Sekretaryası  Sağlık Bakanlığı  Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü  Nusret Fişek Caddesi No:41 K Blok  Sıhhıye/Ankara  312 585 28 00  Ayrıntılı bilgi için www.sggm.gov.tr

Kategoriler
Duyurular Haberler

TUS sınavına nerede gireceksiniz?

BASIN DUYURUSU
(3 Eylül 2012) 

2012-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Sonbahar Dönemi ile
2012-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) Sonbahar Dönemi :
Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi

 

9 Eylül 2012 tarihinde yapılacak olan 2012-TUS Sonbahar Dönemi Sınavı ile 2012-DUS Sonbahar Dönemi Sınavına başvuran adayların, sınavlara girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

 

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, TC Kimlik Numarası ve şifreleri ile 3 Eylül 2012 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.trinternet adresinden edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Sınava Giriş Belgeleri adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir.

Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Ancak belgenin arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesinin arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesiyanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adayların sınava girecekleri binaları sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. 

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Kategoriler
Duyurular Haberler

Dikkat, sadece on beş gününüz var!

12 Aralık 2010 tarihinde merkezimizce uygulanan Tıpta Uzmanlık Giriş Sınavı (TUS) Sonbahar Dönemi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Testi -1 (TTBT-1) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT)  soru kitapçıklarındaki bazı soruların hatalı olduğu öne sürülerek bu soruların iptali talebiyle Ankara 15.İdare Mahkemesinde açılan davada anılan Mahkemenin 21/09/2011 tarih 2010/2452 Es, 2011/1520 K. Sayılı kararı ile dava konusu işlemin ve uyuşmazlığa konu olan soruların iptaline karar verilmiştir.

Danıştay nezdinde yapılan temyiz başvurusu neticesinde Danıştay 8. Dairesinin 2011/9234 Es, 2012/4081 K. Sayılı kararı ile de İdare Mahkemesinin kararı onanmıştır.

Hekimlerin Sosyal Medya Platformuna Katıl !!!

Danıştay nezdinde Merkezimizce karar düzeltme yoluna başvurulmuş olduğundan buradan çıkacak bir bozma kararının hakkınızda bu bildirimi sonrasında yapılacak yeni yerleştirmenin geri alınması neticesinin doğurabilecek, bu ihtimalde yeni yerleştirme kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

Mevcut idari yargı kararının uygulanmasının gerekliliği ve Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun kararları doğrultusunda yapılan bu yeni değerlendirme ve yerleştirme sonuçlarına göre üst tercihlerinizden biri olan yukarıda belirtilen uzmanlık programına yerleşmeye hak kazandınız. Yeni yerleştirildiğiniz programda uzmanlık eğitimi isteyip istemediğinizi 15 gün içerisinde Merkezimize bir dilekçe ile ulaştırmanız gerekmektedir.

Başvuruda bulunmamanız halinde hakkından feragat etmiş sayılacaksınız. Belirtilen süreden sonra yaptığınız başvuru işleme alınmayacaktır.

Kategoriler
Duyurular Haberler

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a Teşekkür Ediyoruz, Neden?

Yaklaşık bir ay kadar önce, asistan diş hekimlerinin kadrosuz ve maaşsız bir şekilde çalışmak zorunda kaldıklarını duyurmuştuk. Sağlık güvencesi bile olmadan güvencesiz çalışan bu arkadaşlarımızın sorununun Sağlık Bakanlığı tarafından çözülmesini istemiştik. 

“Sağlık Bakanlığı Bu Sese Kulak Ver!” başlığıyla yayınladığımız haber kısa sürede on binlerce hekim tarafından okundu ve sosyal medyada paylaşıldı. 

İlerleyen dönemde, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın, Ağustos ayı içerisinde sorunun çözülmesi yönünde talimat verdiği bilgisi bize ulaştı. Dün itibari ile asistan diş hekimi arkadaşlarımızın kurası çekildi ve hepsi Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kadroya alınarak maaşlı ve sağlık güvenceli bir şekilde çalışmaya başladı. 

Bu durumun düzeltilmesinde ve asistan diş hekimi arkadaşlarımızın, güvenceli çalışması noktasında hızlı adım atılması anlamında gösterilen gayret ve desteğe teşekkür ediyoruz. 

www.asistanhekim.org

 

“Üniversitelerde Doktora Eğitimi Alan Diş Tabipleri İçin İlk Defa Ve Yeniden Açıktan Atama Kurası”

Konuyla ilgili noter onaylı sonuçlara ulaşmak için tıklayın

 

Kategoriler
Duyurular Haberler

SON DAKİKA !!! ÖSYM’NİN KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI !!!

12 Aralık 2010 tarihinde merkezimizce uygulanan Tıpta Uzmanlık Giriş Sınavı (TUS) Sonbahar Dönemi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Testi -1 (TTBT-1) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT)  soru kitapçıklarındaki bazı soruların hatalı olduğu öne sürülerek bu soruların iptali talebiyle Ankara 15.İdare Mahkemesinde açılan davada anılan Mahkemenin 21/09/2011 tarih 2010/2452 Es, 2011/1520 K. Sayılı kararı ile dava konusu işlemin ve uyuşmazlığa konu olan soruların iptaline karar verilmiştir.

Danıştay nezdinde yapılan temyiz başvurusu neticesinde Danıştay 8. Dairesinin 2011/9234 Es, 2012/4081 K. Sayılı kararı ile de İdare Mahkemesinin kararı onanmıştır.

Hekimlerin Sosyal Medya Platformuna Katıl !!!

Danıştay nezdinde Merkezimizce karar düzeltme yoluna başvurulmuş olduğundan buradan çıkacak bir bozma kararının hakkınızda bu bildirimi sonrasında yapılacak yeni yerleştirmenin geri alınması neticesinin doğurabilecek, bu ihtimalde yeni yerleştirme kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

Mevcut idari yargı kararının uygulanmasının gerekliliği ve Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun kararları doğrultusunda yapılan bu yeni değerlendirme ve yerleştirme sonuçlarına göre üst tercihlerinizden biri olan yukarıda belirtilen uzmanlık programına yerleşmeye hak kazandınız. Yeni yerleştirildiğiniz programda uzmanlık eğitimi isteyip istemediğinizi 15 gün içerisinde Merkezimize bir dilekçe ile ulaştırmanız gerekmektedir.

Başvuruda bulunmamanız halinde hakkından feragat etmiş sayılacaksınız. Belirtilen süreden sonra yaptığınız başvuru işleme alınmayacaktır. 

Kategoriler
Duyurular Haberler

ŞOK ŞOK ŞOK !!! SON DAKİKA… TUS’TA ŞOK GELİŞME…

TUS’ta herkesin kazandığı yer değişti !!! 2010 Sonbahar TUS’una girdiyseniz, hemen sonucunuzu kontrol edin.

2010-TUS Sonbahar Dönemi Mahkeme Kararı ile Soru İptalleri Neticesinde Yeniden Yapılan Değerlendirme ve Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Bize gelen onlarca e-posta’da herkesin başka yeri kazandığı yazıyor.

Konuyla ilgili asistanhekim.org’un görüştüğü ve şu anda dahiliye asistanı olan bir hekim, göz hastalıklarına yerleştirildiğini görünce şok geçirdi. Şimdi ne olacak? Ayrıntılar geldikçe paylaşacağız. ÖSYM’den henüz gelen bir açıklama yok…

Hekimlerin Sosyal Medya Platformuna Katıl !!!

sonucunuzu öğrenmek için tıklayın

EKRAN GÖRÜNTÜNÜZÜ BİZE YOLLAYIN YAYINLAYALIM 

bize iletişim sekmesinden ulaşın

http://162.243.133.185/iletisims/

 ÖSYM’NİN KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

DOKTOR NASIL YETİŞİR? Okumak için tıklayın…

Kategoriler
Duyurular Haberler

Yaz Biterken Fotoğraf Yarışması

 

Yaz Biterken Fotoğraf Yarışması…

Çektiğin en güzel yaz fotoğrafını bize gönder, yayınlayalım…

En çok beğeniyi alsın, birinci olsun !!!

Yarışmaya Katılmak için

bize iletişim sekmesinden ulaşın’a mail atın ya da

Fotoğraflarınızı yükleyin

http://162.243.133.185/iletisims/

Birinci olan fotoğraf bir hafta boyunca sosyal medya platformlarımızda ve web sitemizde sizin adınızla yayınlanacak !!!

Kategoriler
Duyurular Haberler

Online ÜDS kursu açıyoruz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) bir yeniliğe imza atarak tamamı internet ortamında gerçekleşecek olan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) hazırlık kursu düzenleyecek. 

ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezi (ESOGÜSEM) ve Yabancı Diller Bölümü işbirliğinde uzaktan eğitim metoduyla gerçekleştirilecek kurs, yabancı dil öğretiminde zaman ve mekân kısıtlamalarının ortadan kaldırılması açısından önem taşıyor. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 3 Eylül 2012’de başlayacak ve 5 hafta sürecek kurs, ÜDS’ye yönelik tüm becerileri kapsayan yoğunlaştırılmış bir içeriğe sahip olacak. Kurs programında, soru türlerine özgü konu anlatım videoları, soru çözüm becerileri, alana özgü deneme sınavları, genel tekrar testleri, kaydedilen dersler ile kaçırılan derslerin internet ortamında tekrarı, kelime bilgisini geliştirici oyunlar yer alacak. 

Program takipçilerine ayrıca forum, sohbet (chat) ve eğitmenlerle görüntülü ve sesli olarak anlık iletişim kurma imkânı da sunacak. Sisteme http://leo.ogu.edu.tr internet adresinden erişilerek ücretsiz kullanıcı hesabı oluşturulduktan sonra örnek ders içeriği de görülebilecek.

Kategoriler
Duyurular Haberler Mevzuat

SUT bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yapılan düzenlemeler

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7 nci maddesine göre “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 31.08.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Liste için tıklayınız.

Kategoriler
Duyurular Haberler

Sağlık Bakanlığı sağlığı sanatla buluşturuyor

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında görev yapan güzel sanatlara (edebiyat, resim, müzik, taş oymacılığı, tiyatro, sinema, vb.) ilgisi olan ve bunu çeşitli alanlarda sergilemeyi düşünen sağlık çalışanlarının başvurularını http://www.sbn.gov.tr/ adresine bekliyoruz. 

“Sağlığı Sanatla Buluşturuyoruz” sloganıyla yeni bir projeyi daha hayata geçiren Sağlık Bakanlığı, gelen başvuruları değerlendirecek. Değerlendirmeden geçip başarılı bulunan eserler ise uygun projelerde kullanılacak. 

Kişilerin başvurularını hem internet ortamında hem de posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. 

Sağlık çalışanlarımızın sanata karşı duyarlı olduğunu biliyor, ilginize şimdiden teşekkür ediyoruz. 

Not: Başvuru süresi bitimi sizlere daha sonra sitemiz aracılığı ile duyurulacaktır.

Adres:Ziyabey Cad.1419. Sok. No:9 Sağlıkta Buluşma Noktası Balgat-ANKARA

Başvuru formu doldurmak için tıklayınız.

Kategoriler
Duyurular Haberler

Üniversite Harçları Kaldırıldı *Son Dakika

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, akanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Arınç’Bundan böyle birinci öğretimde harçlar kaldırılmıştır” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, öğrenci harçlarının kaldırıldığını açıkladı.