Kategoriler
Basın Açıklaması Hekim Hareketi Derneği Manşet

Ya Herru Ya Merru Sayın Recep Akdağ

Türkiye’de hekim dağılımına ve hekimlerin mecburi hizmet atamalarına ilişkin pek çok adaletsiz uygulama olduğu ortadadır. Bu bağlamda kimi hekimler çeşitli mazeretlerle büyükşehirlere atanabilirken, kimi hekimler de ulaşılması güç bölgelerde mecburi hizmet görevini ifa etmektedir.

Sayın Sağlık Bakanı Recep Akdağ dün yaptığı açıklamada eşi özel sektörde çalışan hekimlere ilişkin mazerete atamalarına son vereceklerini ifade etmiştir. Bu durumda eşi milletvekili, vali, kaymakam, öğretim görevlisi, eğitim alan asistan vb. görevlerde olanlar eşlerinin yanına atanabilecekken, eşi özel sektörde çalışanlar bu mazeret atamasından yararlanamayacaktır.

Sayın Sağlık Bakanı Recep Akdağ bu duruma gerekçe olarak da hekim açığını göstermekte ve hekim açığını bu şekilde kapatabileceklerini ifade ederek eşi özel sektörde çalışan hekimlerin kusura bakmamasını istemektedir.

Hekim Hareketi Derneği olarak Sayın Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın hekim açığını kapatma ve yedi yüz yetmiş bin kilometrekarede yetmiş beş milyon vatandaşımıza sağlık hizmeti verme gayreti ve isteğini çok iyi anlıyoruz. Zaten hali hazırda bu hizmeti veren sıhhiye sırça sarayda oturan saygıdeğer bürokratlar değil biz genç hekimleriz. Ancak ortada adaletsizlik söz konusu olduğu zaman vicdani rahatlığa erişemiyor ve rahat duramıyoruz, özür dileriz!

Eski Mezopotamya’da şehrin varoş mahallelerinde doğmuş ikiz kız kardeş varmış. Birinin adı Herru ötekisinin adı Merru’ymuş. Geçim sıkıntısı içindeki baba bir çocuğun gelişini bile kara kara düşünürken ikiz çocuk olduğunu görünce bu işin altından kalkamayacağını düşünmüş ve anneye “birini seç ötekisini tapınağa bırakacağım” demiş. Annenin gözlerine acıklı acıklı bakmış ve ya Herru ya Merru demiş…

Hekim Hareketi Derneği olarak;

Sayın Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a sesleniyoruz:

Ya Herru Ya Merru Sayın Akdağ!

Yani eş durumu ataması yapılamayacaksa bu milletvekiline de valiye de eşi asistan olana da yapılmasın herkes ülkemizin bu zor günlerinde ihtiyacı olan yerlerde adam akıllı mecburi hizmet yapsın ve mecburi hizmet süreleri bu kapsamda kısaltılsın. Adaletsizlik giderilsin ve bir kısım hekim herru olurken bir kısım hekim merru olmasın ve hekim ihtiyacı sürekli olarak karşılansın.  Ya da sadece eşi özel sektörde çalışanlara bu haksızlık yapılıp, adalete, demokrasiye ve birlikteliğe bu denli alıştığımız şu günlerde bir gruba adaletsizlik yapılmasın,

Aile olmak bir mazeretse, bu mazeret herkese uygulansın!

HEKİM HAREKETİ DERNEĞİ